• Gijs Salemans, Arie van Bennekom, Ruud Steehouder, Burgemeester Wouter de Jong, Jan Heger en Theo de Wit.

    John van Amerongen

5 Brandweermannen Koninklijk onderscheiden

HOUTEN De Houtense vrijwillige brandweermannen Jan Heger, Arie van Bennekom, Gijs Salemans, Ruud Steehouder en Theo de Wit ontvingen op woensdag 7 maart een Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens de korpsavond in het gemeentehuis. De vijf werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de bijbehorende versierselen en oorkonde uit handen van burgemeester Wouter de Jong.

JAN HEGER (62) was van september 1986 tot september 2017 lid van de vrijwillige brandweer Houten. Ruim 31 jaar heeft hij opgetreden onder soms zeer risicovolle omstandigheden zoals het redden van slachtoffers bij woningbrand of gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen. De heer Heger volgde diverse opleidingen wat ertoe heeft geleid dat hij sinds maart 1999 ook de functie van bevelvoerder ging bekleden. Hiermee werd hij ook nog eens verantwoordelijk voor de mensen op de tankautospuit. Daarnaast was hij oefenleider en Technisch Hulp Specialist. Omdat hij in september 2017 zijn vrijwillige functie als brandweerman heeft neergelegd, is hij voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding.

ARIE VAN BENNEKOM (58) is sinds 1977 lid van de vrijwillige brandweer Houten, post Schalkwijk. Hij is ruim 40 jaar vrijwilliger en daarom voorgedragen voor een onderscheiding. De heer Van Bennekom is met name actief in de repressieve dienst: uitrukken bij onder andere brand en om mensen te bevrijden. Daar heeft hij zich de afgelopen 40 jaar actief voor ingezet. Maar hij is ook binnen de brandweerorganisatie actief: hij is bijvoorbeeld voorzitter van de personeelsvereniging van post Schalkwijk.

GIJS SALEMANS (61) is ruim 40 jaar lid van de vrijwillige brandweer. In september 1976 trad hij in dienst. Sinds 1987 is hij bevelvoerder. Naast vrijwilliger was hij één van de eerste beroepsbrandweermensen van de gemeente Houten. Hij richt zich met name op preventie. Naast zijn werk als beroepsbrandweerman, zet hij zich actief in als vrijwilliger, bijvoorbeeld als chauffeur/pompbediende, schipper en oefenleider. Hij is bestuurslid van de personeelsvereniging van het korps en zet zich vrijwillig in als Officier Van Dienst (OVD) binnen de Veiligheidsregio.

RUUD STEEHOUDER (60) is sinds september 1976 lid van de vrijwillige brandweer. Hij heeft inmiddels vele uitrukken meegedraaid, waardoor hij veel ervaring heeft opgedaan. Dankzij die ervaring en een ijzersterk geheugen is hij een zeer betrouwbare vraagbaak voor zijn collega's. Hij is mede-organisator van de wekelijkse oefenavond en dankzij zijn grote netwerk in de gemeente weet hij vaak zeer geschikte en realistische oefenlocaties te regelen. Nieuwe collega's, preventiecontrole en brandkranencontrole kunnen altijd rekenen op zijn aandacht.

THEO DE WIT (62) is voorgedragen voor een onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet. Sinds 1977 is hij met name actief in de repressieve dienst. Hij is de chauffeur van de tankspuitwagen en probeert ontwikkelingen op het gebied van moderne technologie op de voet te volgen, zodat hij zich blijft ontwikkelen als chauffeur/pompbediende. Tijdens een uitruk is hij vaak als eerste bij de kazerne. Hij was jarenlang bevelvoerder en wordt één van de steunpilaren van post Schalkwijk genoemd.

BEKNOPTE WEERGAVE Deze omschrijvingen zijn maar een beknopte weergave van wat de vijf heren hebben betekend als vrijwilliger bij de brandweer. Zij hebben bij vele, soms zeer lastige, incidenten zich onbezoldigd ingezet en hulp verleend aan mens en dier in nood. Niet alleen bij woningbrand, maar ook tijdens stormschade, liftopsluitingen of het bergen van dodelijke slachtoffers.