• Juf Liesbeth Jonkers, juf Hanneke Oudenaarden en meester Sijbren Reijenga. Conciërge juf Annette Bohms

    Wereldwijs Houten
  • Juf Liesbeth Jonkers, juf Hanneke Oudenaarden en meester Sijbren Reijenga. Conciërge juf Annette Bohms

    Wereldwijs Houten
  • Juf Liesbeth Jonkers, juf Hanneke Oudenaarden en meester Sijbren Reijenga. Conciërge juf Annette Bohms

    Wereldwijs Houten

4 kanjers Basisschool Wereldwijs met pensioen

HOUTEN Basisschool Wereldwijs aan de Guldenslag zal het volgend jaar moeten doen met 4 leerkrachten minder. Met meer dan 100 jaar onderwijservaring minder. Drie leerkrachten en de conciërge hebben besloten om per 1 augustus met pensioen te gaan.

Basisschool Wereldwijs bestaat bijna 5 jaar en viert volgend schooljaar haar eerste lustrum. De school is ontstaan vanuit een fusie tussen De Vlaswiek en De Wegwijzer. De 3 leerkrachten die vertrekken hebben allen eerder gewerkt op De Wegwijzer. Het betreft juf Liesbeth Jonkers, juf Hanneke Oudenaarden en meester Sijbren Reijenga. Conciërge juf Annette Bohms heeft zowel gewerkt op beide scholen gebouwd.

Juf Liesbeth, juf Hanneke en meester Sijbren hebben allen goede herinneringen aan hun Wegwijzer. De school aan de Lupine Oord waar nu het Wereldhuis zetelt, had een eigen cultuur waar ouders en leerkrachten veel activiteiten samen uitvoerden. Beroemd is het kamp in Amerongen waar jaarlijks de groepen 5 tot en met 8 naar toe gingen en vele avonden aan (gezellige) voorbereiding vooraf ging. Ook de eindmusical van groep 8 werd uitbundig gevierd met een diner eraan voorafgaand en volledig bereid en opgediend door ouders. Als er iets geklust moest worden in of aan de school dan werkten leerkrachten en ouders hand in hand. Vraag de 3 leerkrachten om herinneringen op te halen, neem dan ruim te tijd om alle verhalen aan te horen. Grote betrokkenheid en veel plezier in het werk, dat kenschetst hen allen.

Hoewel de fusie naar Wereldwijs best even een traantje heeft gekost, hebben allen ook met veel plezier op Wereldwijs gewerkt. Ook daar zijn goede herinneringen ontstaan. Hoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, maken alle de keuze om te stoppen met werken. "Nu zijn we gezond, hebben we kleinkinderen en willen we nog leuke dingen doen met onze partner".

Juf Annette is 66 jaar en ook zij stopt ermee. Juf Annette is op De Wegwijzer, de Vlaswiek en Wereldwijs voor kinderen en ouders een begrip. Meer dan 20 jaar heeft ze gewerkt als conciërge, maar ze was meer dan dat: een "moeder van de school". Altijd in voor een geintje, veel liefde voor alle leerlingen, maar vooral voor de leerling die het moeilijk had.

Op dinsdag 10 juli nemen we op Wereldwijs afscheid van hen. Ze maken er een leuke dag van die ze nooit vergeten. Vanaf 14.30 uur zijn ouders en oud-leerlingen die afscheid willen nemen van harte welkom op Wereldwijs om hen de hand te schudden.