• Voor spoedhulp zijn inwoners binnenkort aangewezen op locatie Nieuwegein.

    Martin Monkel

Huisartsenpost Houten sluit per 1 juli

HOUTEN Vanaf 1 juli a.s. moeten de inwoners van Houten voor spoedconsulten naar het ziekenhuis in Nieuwegein. De huisartsenpost (HAP) naast de polikliniek van het St. Antonius in het Medisch Centrum Hofspoor sluit dan voor spoedeisende hulp. ,,De maatregel is noodzakelijk om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen'' staat in het bericht van de Stichting Primair. De post in Houten was overigens 's nachts al gesloten.

Martin Monkel

CONSULT De spoedpost huisartsen (huisartsenpost) is bedoeld voor acute, spoedeisende zorgvragen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts. Als hij meent dat u diezelfde dag nog door een specialist moet worden onderzocht, verwijst hij u naar de Spoedeisende hulp (SEH). Buiten kantooruren (avond, nacht, weekend en feestdagen) kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Naast de inwoners van Houten zijn ook de inwoners van Wijk bij Duurstede, Bunnik (deels), Odijk en Werkhoven aangewezen op de hulppost in Houten.

De huisartsenspoedzorg heeft al jaren te kampen met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel (triagisten). De situatie is inmiddels dusdanig dat Primair helaas genoodzaakt is om maatregelen te nemen die ook inwoners treffen, iets wat zij volgens zeggen lang hebben geprobeerd te voorkomen. Door de consulten te verplaatsen naar de spoedpost in Nieuwegein komt er enige ruimte in de bezetting en wordt de zorg voor patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben gewaarborgd.

De aanrijtijden van de ambulancedienst veranderen niet. Indien medisch noodzakelijk legt de huisarts een visite af. De aanrijtijden voor visites en de reistijd voor patiënten uit de gemeente Houten naar de post Nieuwegein vallen binnen de hiervoor gestelde richtlijnen. Wie uit Bunnik of Wijk bij Duurstede komt, moet in de avonduren en in de weekenden uitwijken naar huisartsenpost in het Diakonessenhuis in Zeist. Omdat ook deze post al om 23.00 uur sluit, moeten patiënten uit bovengenoemde gemeenten in de nachtelijke uren uitwijken naar Utrecht.

BEZWAAR Het college van Houten vindt de aangekondigde sluiting van de huisartsenpost niet acceptabel. ''Zodra het ons vorige week ter ore kwam, hebben wij contact gezocht met Primair. We hebben aangeboden om mee te denken bij het vinden van oplossingen om deze belangrijke voorziening voor onze inwoners te behouden. We zijn er altijd toe bereid mee te denken."

Ook vanuit de gemeenteraad komen de eerste reacties binnen. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wil dat de medische zorg voor inwoners ook 's avonds en in het weekend geborgd is. Het is onbestaanbaar dat inwoners in Houten op die momenten niet meer terecht kunnen bij de huisarts. "De wethouder moet niet lijdzaam toezien, maar moet actief optreden", vindt fractievoorzitter Gerard Zandbergen. Ook Wouter van den Berg (SGP) maakt zich zorgen: ,,Het bericht over de sluiting is zomaar uit de lucht komen vallen. Als zelfs de bestuurders uit Houten het niet hebben zien aankomen is er toch wel wat aan de hand. En wat betekent dit voor mij als inwoner?''. Fundamenteel is voor hem de vraag hoe Primair een dergelijke maatregel communiceert, te meer omdat het (landelijke) probleem over het tekort aan kwalitatief personeel al veel langer speelt.