• Aad en Nel vereerd met het bezoek van burgemeester De Jong

    Irene van Valen

Blijf van elkaar houden

HOUTEN Aad en Nel van der Zwan – Baak werden op 18 april door de burgemeester gefeliciteerd met hun 60 jarig huwelijk. Een gesprek over verleden en heden volgde.

Aad is geboren op 20 april 1936 op Scheveningen en Nel op 7 maart 1938 in Den Haag. Na een verhuizing naar Scheveningen ontmoetten Aad en Nel elkaar in de gereformeerde kerk. Zij werden lid van de kerkelijke jeugdvereniging. ,,Wij zagen de jongens- en meisjesverenigingen één worden. Jaarlijks ontmoeten we de overgebleven leden ergens in Nederland," vertelde Aad.

VERLOOFD Nel kreeg oog voor de knappe Aad, waar hij haar aandacht opmerkte. Hun eerste uitje was op 18 juni 1956 op een bankje in de duinen, waar Aad tegen Nel zei: ,,Jij houdt van mij." Zoals gebruikelijk vroeg Aad Nels' vader om haar hand, waarop zij toestemming kregen om te trouwen. ,,Door in ondertrouw te gaan konden we woonruimte zoeken. We verloofden ons op 13 april 1957 en trouwden op 23 april 1959. Het feest was bij Nels ouders thuis, want geld was er niet."

WERK Nel werkte vanaf haar veertiende bij Nationale Nederlanden. Een aantal jaar fulltime en vanwege taken thuis een aantal jaar parttime. Vanaf hun trouwen stopte ze tot de kinderen oud genoeg waren en ze ging werken bij de Vlajerie en Makeblijde en als vrijwilliger. Nel werkt nu nog in het Houtens Erf. Aad werkte vijftien jaar in de administratie bij Pierson Heldring & Pierson bankiers. ,,Zij eisten perfectie. Eenmaal jezelf bewezen kon je rekenen op beloningen. Toen was de klant echt koning." Het gezin verhuisde naar Zevenaar, voor een rustigere omgeving en grotere woning. In Arnhem werkte Aad zichzelf op tot hoofdboekhouder bij ABN. Hij volgde avondopleidingen. Later verhuisden zij naar Houten, waar zij nu 36 jaar wonen.

VERDRIET Het krijgen van drie zoons, Jaap, Harry en Ronald, is hun mooiste ervaring. Daarop volgden drie kleinkinderen. In 1985 kreeg Jaap kanker. Hij stierf twee jaar later, 26 jaar oud, en één dag na Ronalds verjaardag. ,,Hij was nooit ziek. Hij deed nooit belijdenis maar troostte mij: ,Mama, ik weet dat God op me wacht, maar jij moet verder. Ik verzorgde hem thuis. Zijn groeiende afhankelijkheid deed pijn."

HOUVAST Aad wilde predikant worden en volgde daarvoor een avondopleiding VWO. Dat werd naast zijn baan te zwaar. In 1983 startte hij een HBO studie Pastoraal werker, maar mocht na vijf jaar studie niet op stage, onder andere omdat hij de studie onderbrak tijdens de ziekte van Jaap. Het doet Aad pijn dat hij nooit predikant werd. De kerk bleef wel hun houvast. ,,Wij werkten mee aan de opbouw van de Opstandingskerk. Ik knoopte mee aan het vloerkleed en Aad zamelde papier in, zo verdiende hij geld voor de kerk. Wij zijn beide ouderling geweest. Nu kunnen we niet meer naar de kerk, maar kijken mee via Internet."

RUIMTE GEVEN Aad en Nel zien het accepteren van elkaars meningsverschillen en geen ruzie maken als hun geheim. ,,Elkaar de ruimte geven in het verdriet om Jaap en van elkaar blijven houden was ons motto. Uit elkaar gaan was geen optie. We werden sterker, kunnen het goed met elkaar vinden en zijn dankbaar dat we elkaar hebben. Aad zorgt zo goed voor me."