• Anne Ubbels van de Woonbond licht het resultaat van de energiescan toe.

    Martin Monkel

Energiescan huurwoningen in De Hoeven

HOUTEN Op zaterdag 16 februari heeft de Woonbond een energiescan uitgevoerd bij een aantal woningen in De Hoeven. Dit in het kader van het 'Bespaarcafé voor huurders' dat die dag in de Krachtfabriek was georganiseerd. Uit de toelichting van mevrouw Anna Ubbels van de Woonbond blijkt dat er wel wat te verbeteren valt. Met name de isolatie van de woningen voldoet niet (meer) aan het energielabel C dat volgens Viveste aan de woningen hangt. Wethouder Geerdes heeft echter eerder in zijn toelichting op de 'Ruimtelijke Koers 2040' aangegeven dat de huurwoningen in Houten een relatief goede kwaliteit hebben.

ADVIES De HuurdersAdviesRaad Houten (HAR) heeft een onafhankelijke en zelfstandige positie. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van alle mensen die een woning huren van Viveste. Zij komt niet op voor individuele belangen, maar zij kan wel individuele huurders op weg helpen met informatie en advies en verwijzen naar of wijzen op de juiste instanties, regelingen of personen. In overleg met de gemeente is voor 2019 het thema 'Duurzaamheid' gekozen. In dat verband in de Woonbond uitgenodigd een 'energiescan' uit te voeren bij een beperkt aantal (cluster)woningen in De Hoeven. Doel is de problematiek in kaart brengen, wat vaak gebeurt naar aanleiding van een klachten van huurders. De betreffende woningen hebben volgens Viveste energielabel C, wat staat voor een relatief energiezuinige woning, waar echter nog ruimte is voor verbetering van de energiezuinigheid. Deze verbeteringen kunnen zitten in bijvoorbeeld isolatie, ventilatie, warmwaterinstallaties en het plaatsen van zonnepanelen.

ONDERZOEK Het onderzoek is uitgevoerd bij een aantal woningen aan de Kaashoeve. De Kaashoeve kent 5 clusters met onder- en bovenwoningen. Elders In De Hoeven staan nog 5 clusters, het gaat in totaal om 60 woningen. De woningen zijn gebouwd in de jaren '80. ,,Wij hebben vijf woningen bezocht, we hebben metingen verricht en hebben onderzoek gedaan. Wij kijken naar wat er in de woningen aan de hand is en wat er gedaan kan worden om klachten te verhelpen'' zegt mevrouw Ubbels in haar toelichting. ,,De praktijk leert dat heel veel klachten het gevolg zijn van onvoldoende ventilatie''.

Uit de metingen van de Woonbond volgt onder meer: de (steenwol)isolatie in de spouwmuur is ongeveer 3 cm dik, terwijl gerekend is met 6 cm. Ook de dakisolatie is berekend op 6 cm maar volgens de bouwtekening zou dit, hoewel niet geheel duidelijk, slechts 2 cm zijn. Ubbels: ,,Feit is wel dat alle huurders van de bovenwoningen in de winter klagen over de kou in huis en 's zomers over de warmte. Je mag dus aannemen dat de isolatie heel slecht is''. Bij de panelen in de gevel ontbreekt op sommige plaatsen de isolatie geheel en ook de afsluiting van naden bij ramen en deuren vertoont gebreken. ,,Van het dubbel glas (uit 1986) is bekend dat de isolatiewaarde in de loop der jaren behoorlijk is afgenomen''. Bij een woning op de begane grond werd (veel) water in de kruipruimte geconstateerd. Ook is er sprake van schimmelvorming door de hoge relatieve vochtigheid, wat weer terug te voeren is op een gebrekkige ventilatie. ,,En vochtige lucht opwarmen kost veel meer energie dan normale, droge lucht, en voor de bewoner is dat geen gezond binnenklimaat''. Conclusie is dat waardering van de woningen met label C naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald wordt.

Viveste geeft aan zeker geïnteresseerd te zijn in de resultaten uit het onderzoek. ,,Wij willen het onderzoeksrapport bestuderen en snel met de huurders aan tafel om te zien hoe en wanneer verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.