• Kloostergaarde Schalkwijk

    Foto © Opgewekt Houten

Najaarsbijeenkomst Opgewekt Houten

03-11-2019, 12:01 | Lezersnieuws | Chris

Ook in 2019 houdt de coöperatie Opgewekt Houten een najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 20 november in de Raadzaal van het gemeentehuis van Houten. Het bestuur van Opgewekt Houten nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op deze avond vol actuele en duurzame informatie.  

Wethouder Hilde de Groot zal deze avond een toelichting geven op het Energieplan Houten 2019-202. “Het Energieplan wordt de uitvoeringsagenda voor de energietransitie in Houten voor de komende jaren. Die maakt de gemeente samen met de Houtense samenleving. Want de energietransitie gaat iedereen aan en er zijn veel verschillende partijen die hieraan werken. Het Energieplan is dus niet van de gemeente, maar van iedereen die meewerkt aan de uitvoering ervan. Het vormt de basis voor een langdurige maatschappelijke samenwerking voor een duurzaam Houten”(Energieplan, https://www.houten.nl).

Programma:
19.30-20:00   Inloop

20.00-20:10   Welkom door de voorzitter van Opgewekt Houten, Wilko Kistemaker
20.10-20:40   Keynote speech door Wethouder Energietransitie en Circulaire economie, Hilde de Groot
20:40-20:50   Discussie + vragen n.a.v. keynote speech
20.50-21:10   Opgewekt Houten, terug- en vooruitblik door bestuurslid
21.10-21:40   Discussie + vragen van bestuur aan aanwezigen
Ca. 22.00       Afsluiting door de voorzitter.

Graag tot woensdagavond 20 november!
Wilt u meer weten over Opgewekt Houten en onze projecten? Kijk op www.opgewekthouten.nl.