• Fort Honswijk

    Fietsersbond
  • Kernwoorden Ruimtelijke Koers

    Gemeente Houten

Fietsfort en Ruimtelijke koers op bijeenkomst Fietsersbond Houten

19-01-2020, 18:07 | Lezersnieuws | Fietsersbond

Alles over de fiets ervaren en ontdekken, dat zijn de plannen voor een heus Fietsfort in Fort Honswijk. Ook in de Ruimtelijke Koers, de plannen voor extra woningbouw, speelt de fiets een belangrijke rol. Het komt allemaal aan de orde op de bijeenkomst van de Fietsersbond Houten, woensdagavond in de Velodroom.

De droom van Daniël van Geest is om in fort Honswijk een plek te maken om alles van de fiets te ontdekken en te ervaren. Een plek om te ontdekken hoe bijzonder de fiets is, hoe veelzijdig, hoe uitdagend en nuttig. Wat is de geschiedenis van de fiets eigenlijk en zegt dat iets over de toekomst? Daniël van Geest presenteert zijn plannen om in  fort Honswijk een ‘Ontdek en doe-Fietsfort’  te realiseren. Zo’n plek is er nog niet in fietsland Nederland. Fietsstad Houten is er de aangewezen plaats voor.

Ruimtelijke Koers

Onder de titel Ruimtelijke Koers werkt de gemeente Houten aan plannen om tot 2040 vier- tot vijfduizend extra woningen te bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, werkt de gemeente uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten. Er is dan een basis om verschillende gebieden, op weg naar 2040, te kunnen ontwikkelen met onder andere woningbouw. Natuurlijk is daarbij ook mobiliteit en bereikbaarheid aan de orde. Jan-Anne Waagmeester van Bureau Goudappel-Coffeng is als adviseur betrokken bij de plannen voor infrastructuur. Hij vertelt over de rol die de fiets in de plannen is toebedacht.

 

De bijeenkomst van de Fietsersbond Houten is de ledenvergadering. Na een kort huishoudelijk deel zijn er vanaf 20.30 uur de presentaties van Fietsfort en Ruimtelijke Koers. Belangstellenden zijn welkom. Woensdagavond 22 januari in Velodroom, Kruisboog 14.