• brede fietsstroken en een extra brede stoep voor basisschool de Boogerd

    Sanne Spitse

Nieuwe fietsstroken maken fietsen naar basisschool de Boogerd veel veiliger

19-10-2019, 15:34 | Lezersnieuws | Saskia

Deze zomer is de verkeerssituatie aan de Beusichemseweg in ’t Goy flink aangepast. Daardoor is het
vanaf dit schooljaar veel prettiger en veiliger fietsen naar basisschool de Boogerd.
Er zijn aan weerszijden van de Beusichemseweg heldere, brede fietsstroken aangebracht, waardoor
de rijbaan voor automobilisten optisch is versmald. Door deze versmalling zullen auto’s rustiger
rijden en dat is meteen te merken. Ook is er voor de school een extra brede stoep aangelegd. De
vrolijke hekken en schoolzoneborden van Dick Bruna maken het compleet.
Al in 2015 hebben ouders namens basisschool de Boogerd bij de gemeente aandacht gevraagd voor
de verkeersveiligheid van de schoolzone in ’t Goy. Er zijn sindsdien vele gesprekken gevoerd met
schoolleiding, de contactgroep ‘Fietsveilig ’t Goy’ en bewonersgroep ‘Mooi ’t Goy’. Ook is er advies
gevraagd aan Fietsersbond afdeling Houten, Veilig Verkeer Nederland, een verkeersdeskundige van
HTPP en de politie. Er ontstond keuze uit twee mogelijkheden, namelijk een vrij liggend fietspad of
bredere fietsstroken in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. De adviseurs waren het
unaniem eens dat de bredere fietsstroken het meest verkeersveilig is.
Kinderen, ouders en het team van basischool de Boogerd zijn blij met het resultaat. Emma (groep 6):
“Ik vind het heel mooi geworden. Ook vind ik het goed dat we nu een hele brede stoep met hekjes
voor de school hebben. Daardoor kunnen de kinderen goed zien dat er auto’s aan kunnen komen en
dat ze moeten oppassen. Ook is het bij school nu heel smal voor auto’s.” Durk uit groep 5 vindt het
ook heel mooi geworden is blij dat hij nu met zijn tweeën naast elkaar naar school kan fietsen. “En
het was heel leuk dat ik elke dag de werkmannen mocht helpen, toen ze hier aan het werk waren.”