• Het nieuwe bestuur van Stichting Blijdragen bij ondertekening van de akte bij deNotarissen in Vianen. Op de foto staan van links naar rechts

    Notaris Geertje Dantuma

Oprichting Stichting Blijdragen

02-12-2019, 14:57 | Lezersnieuws | Mike

Ook jij kunt blijdragen bij De KrachtFabriek. Deze tegelwijsheid is het levensmotto van de inspiratoren van De KrachtFabriek en niet voor niks. Iedereen wil gezien worden en naar vermogen kunnen bijdragen, als je dat dan ook nog op een prettige manier kan ontdekken zoals bij De KrachtFabriek dan word je daar en daarmee ook anderen heel blij van. 

 

De inspiratoren van de Krachtfabriek hebben sinds de oprichting van De KrachtFabriek nu inmiddels 6 1/2 jaar geleden al geweldige ideeën, startups, co-creaties, spin-offs, producten en wat niet meer is gerealiseerd. De KrachtFabriek is een prima middel om samen met elkaar nieuwe ideeën te bedenken en te lanceren. Een nieuwe idee is echter niet gelijk winstgevend en soms is er ook een financiële prikkel nodig om het idee tot groei en bloei te laten komen. Daarnaast liepen we er ook tegenaan dat sommige inspiratoren niet aan de slag konden bij de KrachtFabriek omdat dit vanwege hun uitkering werd bemoeilijkt. Om dit in de toekomst gemakkelijker te maken voor bestaande en nieuwe inspiratoren is er een idee ontstaan om hiervoor een oplossing te bedenken. Het zaadje hiervoor werd in 2018 gepland en nu eind 2019 is het zaadje boven de grond uitgekomen in de vorm van een nieuwe stichting die hoe kan het ook bijna anders de naam Stichting Blijdragen heeft gekregen.

Stichting Blijdragen zal vanaf 2020 actief zijn en zich gaan richten op bovenstaande doelen ter ondersteuning van inspiratoren bij De KrachtFabriek. Om de oprichting financieel mogelijk te maken hebben meerdere inspiratoren acties bedacht om de kosten voor de opstart te kunnen bekostigen. Daarnaast zijn we ook blij met de deNotarissen uit Vianen die zich bereid hebben gevonden om het juridische deel voor hun rekening te nemen om de opstart van de stichting mogelijk te maken.

We hopen door oprichting van de Stichting Blijdragen met nog meer effectiviteit de doelen van De KrachtFabriek te kunnen realiseren en nog meer inwoners uit Houten in kracht te zetten. Mocht u interesse hebben in deelname aan De KrachtFabriek, U bent altijd welkom om langs te komen voor een kennismaking. Op vrijdagochtend is er zelfs een mogelijkheid om wat uitgebreider kennis te maken en ook rond te kijken op de De KrachtFabriek.