• Dit kunt u met een goede spraybrandblusser nog blussen

    J.Olsman

Zelfredzaamheid….Brand!

20-11-2017, 20:01 | Lezersnieuws | Prymaxx Europe B.V.

De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de zelfredzaamheid van burgers. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen. Veiligheidsregio's besteden veel tijd om de burger duidelijk te maken hoe men zich moet gedragen bij brand of hoe dit te voorkomen is. 's Nachts werkt je reukorgaan niet maar je gehoor wel zodat je bij brand, met geluid, gewaarschuwd moet worden. Hiervoor zijn rookmelders noodzakelijk op elke verdieping.

En als de rookmelder afgaat……..

Volgens de brandweer kun je iedere brand blussen met een kopje water als je er maar snel genoeg bij bent. Prymaxx is van mening dat ieder huishouden in het bezit moet zijn van een goede brandblusser. Bij voorkeur een brandblusser die door iedereen intuïtief te gebruiken is en alle soorten branden kan blussen. Prymaxx verbaast zich erover dat de brandweer niet de burger adviseert een goede brandblusser aan te schaffen om beginnende branden te kunnen blussen. Bij brand heb je, nadat de rookmelder is afgegaan, slechts 1-2 minuten om een bluspoging te wagen. Heb je geen blusser dan kun je niets!

16x per dag brand en slechts 3% van de huishoudens hebben een brandblusser.

Geen duidelijk advies heeft als resultaat dat maar liefst 97% van de huishoudens geen brandblusser hebben! Met jaarlijks 600 zwaar gewonden en 50 dodelijke slachtoffers is er toch wel een zwaarwegende maatschappelijke reden om dit percentage te verhogen! Nederlanders moeten bewust gemaakt worden van de noodzaak om een goede brandblusser aan te schaffen waarmee zelfs een ongeoefende bij een beginnende brand actie kan ondernemen.

Hiervoor heeft Prymaxx Europe een spray brandblusser ontwikkeld die meer dan voldoende capaciteit heeft om alle voorkomende branden te blussen vanaf een veilige afstand. Met deze spray brandblusser blust u de meest voorkomende beginnende branden bij u thuis, zelfs frituurvet en Bio-ethanol Gel.

De spray brandblusser direct klaar voor gebruik, eenvoudig de dop verwijderen en sprayen.

Met een snelle reactie voorkomt u dat een kleine vlam zich razend snel uitbreid met alle gevolgen van dien.

Verlies geen kostbare tijd bij brand!

Zorg dat u goed bent voorbereid en voel u veilig.

Doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor uw naasten!