vrijwilliger lekstroom school's cool

14-03-2018, 13:40 | Lezersnieuws | Paul

School's Cool helpt leerlingen bij de overstap van groep 8 van de basisschool naar de brugklas voortgezet onderwijs. De leerling en de ouders krijgen te maken met een ander schoolsysteem en met nieuwe leraren en klasgenoten. Deze overgang gaat niet voor alle leerlingen en hun ouders als vanzelf. De nieuwe brugklasser heeft meer vrijheid en tegelijk ook meer huiswerk en ouders zijn onbekend met de werkwijze van de school voor voortgezet onderwijs. De thuismentor(vrijwilliger) van Lekstroom School's Cool geeft de brugklasleerling en de ouders de extra steun voor een succesvolle start in het VO. Het gaat om brugklasleerlingen die door omstandigheden onzeker staan in de overstap van het veilige basisonderwijs naar het onbekende voortgezet onderwijs.Het betreft kinderen waarvan de ouders om diverse redenen zelf onvoldoende in staat zijn hun kind te begeleiden bij de overgang naar het VO. Dit kan komen door de eigen schoolopleiding en schoolervaring van de ouders, de herkomst van het gezin, de thuissituatie of onbekendheid met het voortgezet onderwijs. Doel  Lekstroom School's Cool is dat de leerling door middel van de individuele aandacht van de thuismentor de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om goed te presteren op school. De thuismentor gaat hiertoe aanvankelijk wekelijks gedurende één à anderhalf uur op bezoek bij de leerling en helpt met het plannen van de tijd voor het huiswerk, het goed indelen van het huiswerk, het leren leren van het huiswerk, hoe vragen te stellen aan leraren op school, hoe bij te blijven met moeilijke vakken. Ouders worden indien gewenst ondersteund in hun contacten met de school voor VO door begeleiding bij oudergesprekken op school. De begeleiding van leerling en ouders start in de maanden mei/juni met de kennismaking tussen thuismentor en de leerling en de ouders en wordt afgebouwd in de eerste helft van de tweede klas. Dan is de leerling zelfstandig in staat de schoolloopbaan te vervolgen. Lekstroom School's Cool is sinds 2011 actief in Nieuwegein en sinds augustus 2017 met vier enthousiaste vrijwilligers actief in Houten en er staan al vier vrijwilligers klaar om een brugklasleerling het komend schooljaar te begeleiden. Wij willen graag meer leerlingen kunnen ondersteunen. Is uw belangstelling voor de taak van thuismentor gewekt door dit artikel neemt u dan contact op met ons. Dit kan door een mail naar Houten@Lekstroomschoolscool.nl of neem contact op met Paul Reusch 06-22982217.