SGH stopt er mee, maar zwemmen gered

07-01-2019, 13:52 | Lezersnieuws | Henk


 

Tot groot verdriet van allen die er nauw bij betrokken zijn geweest, is er per 1 januari 2019 een einde gekomen aan het bestaan van de SGH (voorheen Stichting Gehandicaptenbelangen Houten en later Stichting Gewoon anders Houten). Alvorens wat nader in te gaan op de reden voor de opheffing en wat de stichting al die jaren heeft betekent, is het wel heel plezierig te kunnen vermelden dat het, dankzij de Houtense Stichting Samen verder (HSSV), gelukt is om een belangrijke activiteit van de SGH doorgang te laten vinden. Dit is de mogelijkheid om een maal per week te kunnen blijven zwemmen in verwarmd water in het zwembad de Wetering. Voor 25 SGH-deelnemers is dit geweldig nieuws.

Wat is SGH en wat deed deze?

De SGH is indertijd opgericht om de belangen van de mensen met een beperking zo goed mogelijk te behartigen bij onder andere de overheid en middenstand: kortom de leefgemeenschap in Houten.

Dit gebeurde vanuit diverse gezichtspunten:

·        Beïnvloeding in de besluitvorming bij de instanties;

·        Bevordering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van allerlei gebouwen en wegen;

·        Voorlichting, zowel aan de doelgroep als aan derden;

·        Mensen uit hun isolement halen.

Het eerste geschiedde onder anderen door deelname aan vele gremia in de gemeente, zoals de Adviesraad voor het Sociaal domein. Toegankelijkheid werd in het brandpunt geplaatst door acties zoals beoordelen van openbare ruimtes. Voorlichting werd er gegeven aan groep 7 en 8 van vele basisscholen in Houten door deelnemers van de stichting. Hierdoor werd begrip gekweekt bij mensen op jonge leeftijd over wat het is om met een beperking te leven. Behalve verhalen mochten ze zelf kennis maken met hulpmiddelen zoals rolstoelen, blind geleide stokken en andere hulpmiddelen. De SGH heeft ook gezorgd voor voorlichting aan de deelnemers zelf over de WMO en mogelijkheden om bijvoorbeeld hulp te vragen.
Een heel bijzondere vorm van de voorlichting is de musical van drie jaar geleden waarin mensen zonder en met een beperking op het grote toneel stonden. Deze voorstelling is meerdere keren met groot succes opgevoerd.
Wat betreft het laten meedoen aan het sociale leven kunnen de bingo’s, jaarlijkse buffetten, deelnemersraadplegingen en vooral het zwemmen worden genoemd.

Interim bestuur

Na een bestuurscrisis twee jaar geleden is het een van de overgebleven bestuursleden gelukt om een interim bestuur samen te stellen. Hierbij hebben de betrokkenen heel duidelijk gesteld, dat zij slechts een jaar beschikbaar waren, gezien het feit dat ze ook veel andere bezigheden hadden.

Het interim bestuur is er in geslaagd om alle activiteiten opnieuw te starten. Een ding lukte er echter niet en dat is het vinden van vrijwilligers om de bestuurstaken voortgang te laten vinden en om de activiteiten te begeleiden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de pijnlijke beslissing om de stichting per 1 januari 2019 te liquideren. De interim bestuursleden hebben dus al een jaar langer hun werk gedaan dan was afgesproken, maar dat kon niet zo door blijven gaan. De opheffing van de SGH werd onvermijdelijk.

Gelukkig zijn er voor en aantal van de doelstellingen van de SGH (bijvoorbeeld voor ‘belangenbehartiging’) goede alternatieven in Houten. Het zwemuurtje, was echter iets wat niet zo maar vervangen kon worden. Daarom is het heel fijn, dat dit wordt voortgezet door de Houtense Stichting Samen Verder (HSSV) waar u ook terecht kunt voor nadere informatie over het zwemmen voor mensen met een bepeking.