• Windmolenpark

    Pixabay

Schijn belangenverstrengeling Windpark Goyerbrug

05-12-2018, 15:18 | Lezersnieuws | geert

Het was onthullend en onthutsend in 't Groentje van 28 november, dat twee GroenLinkse raadsleden obligaties hebben in Windpark Houten. De gemeente ziet geen probleem.

GroenLinks hanteert de redenering, dat er niets aan de hand is, want alle Houtenaren hebben obligaties kunnen verwerven, dus ook raadsleden. Er is geen gevaar voor belangenverstrengeling en dus hoeven deze raadsleden niet buiten de besluitvorming over Windpark Goyerbrug worden gehouden. Een typische drogredenering.

GroenLinks lijkt niet te beseffen, dat raadsleden uit hoofde van hun functie een andere positie hebben dan de rest van de Houtenaren. Hun positie geeft veel invloed. Van raadsleden wordt dan ook verwacht, dat zij onafhankelijk, dus zonder financiële belangen, opereren. Daar hebben zij een eed voor afgelegd.

Het is grenzeloos naïef van zowel de gemeente als GroenLinks te denken, dat hier niet de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Zo werkt dat dus niet.

Deze informatie zet namelijk direct een aantal zaken in een ander licht.

In hoeverre spelen deze financiële belangen mee in het brengen als een voldongen feit van de locatie Goyerbrug door de wethouder van GroenLinks, zoals het Algemeen Dagblad op 16 november beschrijft? Terwijl nota bene de provincie Utrecht begin juli heeft aangegeven, dat de locatie Goyerbrug wat hen betreft geen must is.

Of, hoe moeten we de felle reactie van GroenLinks eerder dit jaar beoordelen toen de SGP een motie wilde indienen voor een onderzoek naar alternatieven?

Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekeken naar het gaan participeren in de windmolenparken die nu op de Noordzee worden gebouwd? "Te duur", wordt er dan gezegd. Maar, te duur voor wie, vraag je je dan onwillekeurig af.

U ziet, deze schijn van belangenverstrengeling roept direct dergelijke ongemakkelijke vragen op.

Hier is dan ook de geloofwaardigheid van de politiek en de integriteit van bestuur in het geding.

Een interessante casus voor de Nationale Ombudsman, lijkt me.

Geert Jager, publicist.

Houten