Pensioenactiebijeenkomst

24-02-2019, 23:47 | Lezersnieuws | Gonnie

FNV actiebijeenkomst voor een goed pensioen in Utrecht

Na maanden van intensief overleg zijn de pensioenonderhandelingen in november vorig jaar geklapt. Het kabinet bleek op alle fronten star: geen pensioen voor zelfstandigen, weigeren om maatwerk mogelijk te maken in sectoren voor mensen met zwaar werk. Star vasthouden aan de veel te lage rekenrente van De Nederlandsche Bank, terwijl de rest van Europa met een veel stabielere rente rekent. Het kabinet moet structureel geld uittrekken om de grote pensioenproblemen op te lossen. Voorlopig is daar nog geen zicht op.

Daarom bereiden de bonden zich gezamenlijk voor op grootschalige acties richting de verkiezingen in maart. Met de Provinciale Statenverkiezingen wordt indirect ook de Eerste Kamer gekozen, die een definitief oordeel moet vellen over de nieuwe pensioenwetten. Daarom roept de FNV iedereen op om massaal te gaan stemmen en daarbij vooral ook te kiezen voor een goed pensioen.

Op 18 maart is er een gezamenlijke landelijke actiedag. De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land. Daarvoor zijn er honderden bijeenkomsten bij bedrijven en in vakbondshuizen door het hele land. In de regio Utrecht vindt een actiebijeenkomst plaats op maandag 4 maart.

Zowel leden als niet-leden zijn daarbij welkom!

Datum: maandag 4 maart 2019

Tijd: 19.30 – 21.30 (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: FNV Regionaal Vakbondshuis, Varrolaan 100, 3584 BW Utrecht

De inzet van de bonden is heel simpel: iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken, en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent:

1.           Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de fiscale boete op eerder stoppen
2.           Indexatie voor elke generatie
3.           Een pensioen voor iedereen, ook flex en ZZP

FNV zal nooit verslechteringen accepteren.

Waarom nu?

Goede pensioenafspraken zijn hard nodig: miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Erger nog: als vakbonden in een bedrijfstak een vroegpensioen afspreken met de werkgever, wordt het grootste deel afgepakt door de belastingdienst. Ook honderdduizenden ouderen voelen de gevolgen gemis aan indexatie dagelijks in hun portemonnee. En veel Nederlanders bouwen te weinig of überhaupt geen pensioen op. Daarom roept de FNV iedereen op om op 18 maart mee te doen met de gezamenlijke actiedag en op 20 maart te gaan stemmen voor een goed pensioen.