Overlast door verwarde bewoners neemt toe

11-07-2018, 15:42 | Lezersnieuws | Anneke

De PvdA Houten heeft samen met ITH bij het college aandacht gevraagd voor overlast door verwarde personen. Het aantal overlastzaken dat wordt veroorzaakt door kwetsbare bewoners is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, melden woningcorporaties en GGD instellingen. Je moet dan denken aan hevige langdurige geluidsoverlast in de nacht van mensen die bijvoorbeeld hun medicijnen niet nemen. Mensen die een omgekeerd dag en nachtritme hebben, gaan boren en zagen op zolder, op de verwarming tikken.

In Houten wonen veel ouderen die steeds langer zelfstandig willen en moeten wonen. Ook in Houten komen nu signalen van toenemende spanningen tussen senioren door verward gedrag van medebewoners of buren. Dat leidt vaak tot schrijnende situaties. De afgelopen maanden hebben PvdA en ITH meerdere nijpende signalen binnengekregen met de vraag of de gemeente hier iets aan kan doen. Dat die vragen gesteld worden is terecht, want de regie ligt inderdaad bij de gemeente. Als de boel uit de hand loopt, is de burgemeester verantwoordelijk en wordt die erop aangesproken. Natuurlijk kan de burgemeester niet persoonlijk alles regelen, maar de gemeente moet de samenwerking organiseren, met de GGD of GGZ, het sociaal team, de huisarts, de woningcorporatie en de politie.

Het zijn lastige kwesties, want eigenlijk zijn alle bewoners, ook de overlastgever, kwetsbaar. Daarom hebben ITH en PvdA samen schriftelijke vragen ingediend om aandacht te vragen voor dit steeds actuelere probleem. Het liefst zien de partijen dat er op korte termijn in Houten een taskforce wordt ingericht om serieus met dit probleem aan de slag te gaan. Ook in het licht van de nieuwe wet die er voor moet gaan zorgen dat als mensen overlast veroorzaken, je ze kunt verplichten om hulp te accepteren in het belang van henzelf én van omwonenden. Overlast voorkomen kan helaas niet, adequaat en snel(-ler) reageren hopelijk wel. De partijen zien uit naar de reactie van het college op hun vragen.