• Aan de slag met energiebesparing

    onbekend

Oproep van de Energietafel voor een Duurzaam HoutenDe Energietafel Houten roept raadsleden op om nu stappen te zetten voor ee

02-04-2018, 11:18 | Lezersnieuws |

Oproep van de Energietafel voor een Duurzaam Houten

De Energietafel Houten roept raadsleden op om nu stappen te zetten voor een duurzaam Houten. Deze oproep is bij aanvang van hun nieuwe ambtstermijn bij alle raadsleden van de gemeente Houten bezorgd.

We zijn al goed bezig! Maar Houten moet snel veel tandjes bijzetten!

Aardgasvrij, geen fossiele energie gebruiken, dat zijn de opgaven waar NU aan gewerkt moet worden. We kunnen het niet alleen aan Haagse politiek en regels overlaten. De gemeente zal alles uit de kast moeten halen èn samen met alle partijen in onze gemeente actief aan de slag moeten. De opgave is groot; TNO heeft voor de Kromme Rijnstreek al berekend hoe veel hier in totaal in technische en financiële zin voor moet gebeuren.

Het is tijd voor Houten om  zelf de regie te nemen, de eigen planning in gang te zetten, zoals: welke wijk kan als eerste worden aangepakt, hoe kan aangesloten worden op natuurlijke momenten (bijvoorbeeld vervanging van CV-ketels, vervanging van rioleringen of gasleidingen). Ook zal het Houtense ruimtelijk beleid ingericht moeten worden op ruimtebeslag voor zonneparken, windmolens, bodemenergie, geothermie.

De eerste stappen zijn gezet voor de opgave om in 2040 energieneutraal te zijn: een windpark, de Klimaatexpeditie, het energieloket (jouwhuisslimmer.nl), project Kruisboog van Opgewekt Houten, 1.000 daken met zonnepanelen via Groen Zonnig Houten, de Ecowijk Haag en Hof, verduurzamen bedrijven met DO!Challenge, grote zonnedaken bij agrariërs, de energiebespaaracties van De Hoeven Energie, de ondersteuning van 34 duurzame initiatieven door het Duurzaamheidsfonds Houten, etc. Een mooie basis om verder uit te bouwen!

De Energietafel roept de nieuwe raadsleden daarom op om NU stappen te zetten voor een duurzaam Houten. Het gaat om NU te starten, draagvlak te creëren, burgers te betrekken, een slagvaardige uitvoering te realiseren, ruimtelijk beleid te formuleren en het makkelijk en aantrekkelijk te maken voor inwoners en bedrijven.

In de Energietafel Houten zijn verenigd: De Hoeven Energie, Do!Challenge, Duurzaamheidsfonds Houten, Ecowijk Mandora, Groen Zonnig Houten, HuurdersAdviesRaad Houten, Opgewekt Houten en Uwind.

De volledige tekst van de oproep is te lezen op de websites van deze partijen.

Contactpersoon: Katrin Larsen, aanjager en trekker van de Energietafel Houten: energietafelhouten@gmail.com