• Vrachtvrachtverkeer op de Beusichemseweg

    Contactgroep Fietsveilig 't Goy

Meerderheid 't Goy kiest voor fietspad

22-04-2017, 23:20 | Lezersnieuws | Agaath Dekker-Groen

De verkeersveiligheid op de Beusichemseweg in 't Goy is al jaren een aandachtspunt. Al in 2008 is een burgerinitiatief ingediend voor een vrijliggend fietspad van de Rondweg in Houten tot de Goyerbrug. Het college nam er een positief besluit over en ook de raad stemde in 2011 voor een vrijliggend fietspad. Vanwege een te beperkt budget is toen alleen het deel van het fietspad gerealiseerd tot de kom van 't Goy. De veiligheid in de kom bleef een belangrijk onderwerp, vooral door onveilige situaties bij de schoolzone en de kruising met de Tuurdijk. Het vele vrachtverkeer, grote landbouwvoertuigen en te hardrijdende auto's zijn oorzaken van onveiligheid, ook op het deel van de Beusichemseweg vanaf de kom tot de Goyerbrug.

Op 22 maart 2017 organiseerde de gemeente Houten een bewonersavond over de herinrichting van de Beusichemseweg in de kom van 't Goy. Deze avond was een vervolg op de avond in mei 2016 waarin vier opties zijn gepresenteerd. Toen was de optie vrijliggend fietspad niet meegenomen. Om die reden verzocht D66 de gemeente deze optie alsnog voor te leggen en ook de optie fietssuggestiestroken uit te werken. De twee inrichtingsontwerpen kwamen tot stand door intensieve samenwerking tussen de gemeente, Contactgroep Fietsveilig 't Goy, verkeerskundigen en D66 raadslid Dekker-Groen.

Inmiddels zijn de resultaten bekend van de vragenlijst over de twee inrichtingsontwerpen die zijn voorgelegd op 22 maart. Van de 50 respondenten kiest 60% voor een vrijliggend fietspad en 90% wil dat er extra parkeerplaatsen komen. De helft van hen wil dat er alleen bomen worden gerooid om die extra parkeerplaatsen aan te leggen, het vrijliggende fietspad mogelijk te maken en/of verkeersremmende maatregelen aan te brengen. Ruim 50% wil geen verkeersplateaus bij de komgrenzen van 't Goy. Zie verder: https://www.houten.nl/werkaandeweg.

De keuzes en reacties op de vragenlijst die inwoners invulden, worden begin juni 2017 voorgelegd aan het college. Ze zullen zwaar meetellen bij de uiteindelijke keuze van het inrichtingsontwerp. Geconcludeerd kan worden dat de meerheid wil dat in de kom van 't Goy een fietspad wordt gerealiseerd. Belangrijk is dat er ook werk gemaakt wordt van het deel tussen de kom en de Goyerbrug. Daar moet snel op worden ingezet, want het wordt onveiliger. Houten wil fietsstad 2018 worden. Binnen de Rondweg zijn er veel goede fietsstraten en fietspaden zodat er veilig gefietst kan worden. Dit moet ook kunnen op de Beusichemseweg in 't Goy.