• Nieuwe Gedeputeerde Staten Utrecht

    Provincie Utrecht

JOVD Utrecht e.o.: Nieuw college provincie Utrecht plaatst linkse ambitie boven draagvlak

12-06-2019, 16:33 | Lezersnieuws | Rob

Deze week presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn plannen voor de komende bestuursperiode. De plannen staan vol met ambitieuze doelen maar de concrete uitwerking en financiële onderbouwing ontbreekt volledig. De JOVD betreurt deze manier van politiek bedrijven. Voorzitter Wilbert Frieling: ‘’Zonder concrete plannen en maatregelen kan het kersvers college het politieke en maatschappelijk draagvlak van het coalitieakkoord niet peilen. Het nieuwe college staart zich blind op ambitie en is toe aan een reality check.’’

 

De Utrechtse JOVD, de politieke jongerenorganisatie van de VVD, is kritisch op deze manier van politiek bedrijven en mist de realiteitszin bij het nieuwe college. Door het akkoord te presenteren zonder concrete maatregelen en financiële onderbouwing lijkt het college het debat uit de weg te willen gaan. De JOVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Frieling: ‘’Door je plannen en maatregelen te verdedigen in het debat kom je erachter of het kan rekenen op draagvlak vanuit de politiek en maatschappij. Het college lijkt deze stap over te willen slaan en zonder breed draagvlak de toekomst van de provincie in te willen vullen.’’

 

De jonge liberalen maken zich zorgen dat de provincie komende periode te veel naar links schuift. Afgelopen jaren is er altijd een goede balans geweest van links en rechts in het provinciebestuur en werd fatsoenlijk het debat aangegaan met de oppositie. Oud-commissaris van de koning Willibrord van Beek, die dit jaar de JOVD heeft bezocht, prees de gebalanceerde samenwerking die er was. Hij kon het waarderen dat vertegenwoordiging van de kiezers boven de belangen van de partijen stond. Frieling: ‘’Momenteel lijkt het nieuwe college echter de politiek boven de burgers te plaatsen.’’

 

De JOVD roept het college op zo snel mogelijk met de concrete plannen en cijfers te komen en op een goede manier het debat aan te gaan met de oppositie. Frieling: ‘’Tijd om snel mogelijk de plannen van het college te gaan toetsen aan de politieke en maatschappelijke realiteit. De toekomst bepaal je in een democratie samen en niet alleen.’’