Informatieavond over dementie

18-04-2019, 11:33 | Lezersnieuws | 'van

Op maandagavond 6 mei biedt Steunpunt Mantelzorg Houten weer de informatieavond ‘Het beschadigde brein’ aan. Deze avond is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en/of professionals die (in hun werk) in aanraking komen met dementie. De bijeenkomst is van 19.30-22.15 uur en vindt plaats bij ‘van Houten&co’ in Huis van Houten (Onderdoor 160). Het brein van mensen met dementie is beschadigd. We gaan in op de werking van het menselijk brein en we geven handvatten hoe om te gaan met iemand met dementie. Door het verlies van denkvermogen, is het gedrag van mensen met dementie erg afhankelijk van de omgeving. Een gunstige omgeving leidt tot gunstig gedrag. Het kan zelfs probleemgedrag voorkomen. De avond wordt gegeven door trainer en trainingsacteur Jose Goes.

Aanmelden kan via www.vanhoutenenco.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinda Rodas, 030-7001 500 of m.rodas@vanhoutenenco.nl. Steunpunt Mantelzorg Houten is onderdeel van ‘van Houten&co’.