• uitreiking manifest passend onderwijs

    andre van loon

Grote eensgezindheid in de politiek over de stap naar inclusief onderwijs in Houten.

14-02-2018, 09:18 | Lezersnieuws | Anneke

De gemeente Houten streeft naar een inclusievere samenleving, een samenleving waar iedereen volwaardig mee kan doen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst en achtergrond. Tijdens het politiek café van 17 januari 2018 heeft de Houtense politiek geconstateerd dat we nu als Houten écht de stap moeten maken naar inclusiever onderwijs in Houten.

In Nederland wordt naar verhouding met andere landen, veel meer en al heel jong geselecteerd. Ook in het onderwijs. In Houten gaan relatief veel kinderen nog naar specialistische jeugdhulpvoorzieningen. Inclusief onderwijs betekent dat kinderen hun onderwijsloopbaan zouden moeten starten in het regulier basisonderwijs en op school kunnen blijven ook als kinderen speciale ondersteuning nodig hebben. De partijen hebben een manifest opgesteld met acht prioriteiten en dat op 13 februari jl. aangeboden aan wethouder Herman Geerdes en de directeur/bestuurders van de Houtense basisscholen. Met deze prioriteiten onder de arm wil de politiek dat hij samen met schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de jeugdhulporganisaties, aan de slag gaat.