goed bereik ten koste van....

02-04-2018, 13:08 | Lezersnieuws | gerard

Een goed bereik, ten koste van…….

Vanmorgen tijdens het hardlopen zag ik in de gemeente Houten, midden in de polder een nieuwe zendmast. Deze zendinstallatie heeft elektriciteit nodig om te kunnen functioneren, met andere woorden hier wordt elektrische energie omgezet in stralingsenergie. De energie, benodigd voor deze zendmast wordt opgewekt door een naast de zendmast geplaatste aggregaat die weer van gasolie elektriciteit maakt.

Dit kan volgens mij alleen in de gemeente Houten 24 uur per dag, zeven dagen in de week en dan waarschijnlijk jarenlang een dieselmotor laten draaien (meer dan 80 decibel)alleen maar om een goed bereik voor mobiele telefoons te garanderen.

Bedrijven worden energiebesparende maatregelen opgelegd, milieuzones in steden doen hun intrede, houtkachels worden in de ban gedaan, oldtimers met een dieselmotor worden verboden en wat gebeurt er in de gemeente Houten, midden in de polder wordt een aggregaat toegestaan die werkt op een zeer vervuilende brandstof, te weten diesel.

Ik ben hier boos van. Hoe krijg je het voor elkaar om dit als bevoegd gezag toe te staan? Deze zendmast heeft een omgevingsvergunning bouwen nodig. En mag het wel op grond van het bestemmingsplan? Het betreft hier een inrichting, is dit wel gemeld? Hoe zit het met de (Scios) keuring? Is hier sprake van de beste bestaande technieken? Waarom geen zonne-energie? Hoeveel is het vermogen van de zendinstallatie? Is de mast hierdoor niet vergunningplichtig?

Maar even los van alle wettelijke bepalingen; in deze tijd, midden in een prachtig natuurgebied, een stookinstallatie op gasolie gestookt, dat kan toch niet waar zijn? Alleen maar om nog beter bereik te hebben.

Ik wil heel graag een verzoek tot handhaving doen bij de Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maar ik weet nu al dat zij mijn verzoek naast zich neer zullen leggen omdat zij mij niet zien als belanghebbende.  Ik ben lid van de milieuwerkgoep Houten. Misschien worden wij als milieuvereniging wel als belanghebbende gezien. Ik ga in ieder geval mijn best doen om deze zendmast het zwijgen op te leggen.

 

Gerard Leeman