• Fort Honswijk

    ITH

Gemeenteraad Houten wordt buitenspel gezet!

07-12-2017, 00:30 | Lezersnieuws | Inwonerspartij Toekomst Houten

Op dinsdag, 19 december staat de besluitvorming over de toekomst van Fort Honswijk op de agenda van de gemeenteraad in Houten. Het college van B&W heeft dit fort destijds voor 1 euro gekocht. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) en SGP stemden tegen de koop van het fort, omdat dit geen gemeentelijke kerntaak is en dit grote risico's met zich brengt. Nu blijkt inmiddels dat 35 mln euro nodig is om het fort op te knappen en de hoge ambities te kunnen realiseren die het college met het fort heeft.

Veel omwonenden en diverse belangenorganisaties zijn niet reëel betrokken. De wethouder zet in op een grote toeristische trekpleister en dit betekent voor de omgeving dat er jaarlijks minimaal 100.000 bezoekers nodig zijn om de exploitatie rond te krijgen. De omwonenden hebben het nakijken, het natuurgebied wordt extra zwaar belast en de risico's zijn mega.

Nu het dossier pijnlijke vormen begint aan te nemen en op veel verzet stuit in Houten, duiken de coalitiepartijen snel de achterkamertjes in om het gezicht van de wethouder te redden. Het voorstel wordt nu zogenaamd in tweeën geknipt. Deze voorgestelde knip is echter kunstmatig, want wat moet een stichting met een fort zonder plan? En hoe verwacht men subsidie te ontvangen voor een fort zonder plan?

Als de raad op dinsdag 19 december instemt met het eerste deel, kan het college daarna gewoon doorgaan met haar plannen. Nu de coalitie in de gemeenteraad een meerderheid heeft, is het komende raadsdebat een farce geworden. Dit is nota bene de coalitie die bij hun aantreden als motto voor het collegeprogramma gebruikte "Houten maken we samen". Het is minachting naar de kiezers van Houten. Deze coalitie maakt Houten samen achter gesloten deuren en besluit over inwoners in plaats van met inwoners, dat is inmiddels wel duidelijk geworden!