• Windmolenpark

    Pixabay

Geheimhouding gemeente Houten bij windpark Goyerbrug

24-05-2019, 11:34 | Lezersnieuws | Geert

Uit het Raadsvoorstel van 16 april jl. blijkt, dat het College de gemeenteraad geheimhouding heeft opgelegd op de voorafgaande overeenkomst en zijn bijlagen ten aanzien van het Ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen aanvraag vergunning Windpark Goyerbrug.

Als motivatie geeft het College, dat de financiële en economische belangen van de gemeente belangrijker zijn dan openbaarheid, mede gezien financiële en privacy gevoelige gegevens. Ook zou openbaarheid de positie van de gemeente en Windpark Goyerbrug B.V. schaden bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de gemeente raad op 8 mei bleek ook, dat de gemeente financiële belangen heeft bij de komst van windpark Goyerbrug.

De PvdA stelde de vraag naar de consequenties als de initiatiefnemer zijn heil bij de Provincie zou zoeken als de raad negatief zou besluiten over plaatsing bij de Goyerbrug. Wethouder Hilde de Groot antwoordde:"Dan verliest de gemeente de zeggenschap over het proces en de inkomsten".

Eén van de agendapunten van het RTG was het instellen van een windfonds:"...zodat de omgeving van het windpark mee kan delen in de opbrengsten van de gemeente uit het windpark".

Dit geheel roept de nodige vragen op.

Wat zou bijvoorbeeld de financiële en economische schade zijn bij openbaarheid? Als die schade zo groot is betekent dit dan, dat de gemeente zich met huid en haar heeft overgeleverd aan Windpark Goyerbrug B.V.? Is er sprake van een wurgcontract?

Staat er in de geheime overeenkomst en bijlagen iets beduidend anders dan in de openbare stukken?

Wiens privacy moet beschermd worden? Wethouders? Raadsleden? Anderen?

Let wel. Dat de gemeente opbrengsten gaat krijgen uit windpark Goyerbrug is op zich niet afkeurenswaardig. Ook mag het College op grond van de gemeentewet geheimhouding opleggen aan de gemeenteraad.

Alleen, is deze geheimhouding verstandig in dit gevoelige dossier? Hoe verhoudt zich dat tot de door de gemeente beleden transparantie?

Het meest kwalijke in dit geheel is, dat nu sterk de indruk wordt gewekt, dat de komst van windpark Goyerbrug feitelijk al beklonken is. Het moet doorgaan. Dat maakt het debat in de gemeenteraad, maar ook de inspraakronden van de bewoners tot een farce. Democratie voor de bühne, maar niet meer dan een lege dop.

Juridisch zal het kloppen, maar moreel gesproken is het bedenkelijk. Dat poets je niet weg met een compensatieregeling.

Geert Jager, Publicist