• Lijsttrekker Eef Stiekema

    VVD Beeldbank

Eef Stiekema lijsttrekker VVD Houten

28-10-2017, 18:50 | Lezersnieuws | Fred Vos

In de Algemene Ledenvergadering van de Houtense VVD werd op woensdagavond 25 oktober de lijsttrekker, de lijstduwer, het verkiezingsprogramma en de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

De leden kozen huidige fractievoorzitter Eef Stiekema unaniem als lijstrekker. Stiekema is geen onbekende in de Houtense politiek: nadat hij bestuurslid en een paar jaar commissielid was werd hij in 2010 gemeenteraadslid, sinds 2014 is hij ook fractievoorzitter van de VVD.

Huidig wethouder Herman Geerdes werd als lijstduwer verkozen, in de volgende periode is hij ook de kandidaat wethouder voor de partij.

De aanwezige leden stelden ook het verkiezingsprogramma vast met als titel "VVD Thuis in Houten". Hierin geeft de partij aan trots te zijn op wat er bereikt is en wil het dit in de komende jaren versterken. Daarnaast zet de partij onder meer in op een flinke lastenverlaging en wil het een impuls voor het groenonderhoud in de gemeente.

De definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt op 29 november vastgesteld.