• Windmolens

    Wikipedia

De JOVD Utrecht e.o. vraagt aan ‘groene’ provinciepartijen: moet de natuur wijken voor zonnevelden?

07-03-2019, 19:59 | Lezersnieuws | Rob


Utrecht, 7 maart 2019 – JOVD Utrecht en omstreken, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD wil graag opheldering van de partijen GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren. De jonge liberalen vrezen dat er binnenkort in plaats van mooie groene weides zeeën van kleurloze zonnepanelen staan. De JOVD wil dat de partijen eerlijk zijn naar de kiezer: betekenen zonnepanelen en windmolens minder groen?
GroenLinks en D66 stellen in hun verkiezingsprogramma dat de provincie Utrecht energieneutraal moet zijn in 2040, de PvdD beweert dit zelfs te willen realiseren bij 2030. Om aan deze wensen te voldoen, moeten er meer duurzame energiebronnen in onze provincie gevestigd worden. Deze partijen stellen vooral te willen inzetten op zonne- en windenergie. De JOVD is bang dat deze partijen in hun drang naar een energieneutrale provincie totaal voorbijgaan aan waar deze draken van constructies terecht moeten komen. Wat de JOVD betreft, ontbreekt alle realiteitszin bij deze ideeën.
Voorzitter Wilbert Frieling: “Verduurzamen van de provincie is erg belangrijk, maar we moeten ervoor waken dat de - door de bovenstaande partijen gecreëerde - duurzaamheidswedloop niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de provincie. Wij willen graag van de partijen horen of er in het streven naar een klimaatneutrale provincie nog ruimte is voor groen.”