ChristenUnie: belangrijke taak provincie bij woningmarkt

06-03-2019, 14:15 | Lezersnieuws | M.J.

Alle seinen staan op rood voor de woningmarkt. Een huis is voor veel mensen niet meer te betalen. Voor kinderen is het lastig het huis uit te gaan, en voor ouderen die juist kleiner willen wonen is het lang zoeken. Overal in de regio is een groot tekort aan betaalbare woningen, ook in Houten.

 

verkiezingen

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en veel mensen weten niet dat de provincie een belangrijke rol heeft om het bouwen van nieuwe woningen mogelijk te maken. Het zal daarom geen verbazing schetsen dat de woningmarkt één van de belangrijkste onderwerpen te zijn. Ook de ChristenUnie in de provincie Utrecht maakt zich sterk voor nieuwe woningen, maar wil dat doen bij (nieuwe) OV-locaties of direct aan de rand van al verstedelijkt gebied, om de sociale cohesie en de buitengebieden in tact te laten of zelfs te bevorderen.

De politiek aan zet

Het wordt steeds meer duidelijk dat de politiek het voortouw moet nemen. De afgelopen jaren is het aan de markt overgelaten, maar die gaat dit niet oplossen. Door onder andere tekorten aan bouwlocaties en ambtenaren die bouwplannen moeten goedkeuren, is het moeilijk gebleken de bouw van huizen te versnellen.

 

Rol van de provincie en gemeente

Daarbij is het belangrijk dat de gemeente en de provincie goed op elkaar zijn afgestemd. De verwachting is dat het inwoneraantal in de regio verder zal groeien, met zo’n 13% tot 2040. Om die reden heeft de gemeente Houten de ambitie om in de periode tot 2040 nog 3000 tot 4000 woningen extra te bouwen. In de Ruimtelijke Koers Houten wordt uitgewerkt hoe en waar dat gaat gebeuren.

 

Afstemming

De provincie ondersteunt gemeenten die werk willen maken van gebiedsontwikkeling van landelijk gebied met als doel meer huizen te bouwen. Maar de provincie vraagt gemeenten om woningbouwplannen op uitbreidingslocaties in regionaal verband op elkaar af te stemmen. Er moeten niet alle gemeente voor dezelfde doelgroep worden gebouwd, en het is ook van belang dat de wegen er op worden aangepast. Meer inwoners leidt tot meer mobiliteit en, zonder goed beleid, tot meer files. De provincie beoordeelt de gemeentelijke bestemmingsplannen. Korto, als kiezer heeft u zowel in de provincie als de gemeente invloed op het beleid.

 

Matthijs Langeraar

Kandidaat ChristenUnie Provinciale Staten