• Polderlandschap

    Petra Dekker

Belang waterschapsverkiezingen

05-03-2019, 23:17 | Lezersnieuws | agaath

Waarom waterschapsverkiezingen

De waterschappen heffen belasting en besteden dit geld onder andere aan door de burgers geformuleerde doelen. Over de uitvoering legt het waterschapsbestuur verantwoording af. We staan voor enorme uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en bodemdaling. Waterschappen spelen bij het beleid en de uitvoering daarvan een cruciale rol. Zij gaan over praktische maatregelen voor een schone,  groene en gezonde leefomgeving, op het platteland èn in de stad.

Waarom kiezen voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk werd in 2008 opgericht door natuur- en recreatieorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en de provinciale milieufederaties. Water Natuurlijk is ook de waterschapspartij waar D66, Groen Links en anderen zich mee verbonden hebben en samenwerken aan de uitvoering van klimaatdossiers.

Nederland moet zich kunnen weren tegen extreem weer, stijging van de zeespiegel en droogte. De aanpak van klimaatverandering is een van de belangrijkste thema's van dit moment. Water Natuurlijk combineert de basistaken voor veilige dijken en voldoende en schoon water met natuur, aantrekkelijk landschap, duurzaamheid, innovatie en recreatie. Bij het maaionderhoud van Lekdijk wordt bijvoorbeeld beter rekening gehouden met biodiversiteit. Het tastbare resultaat is een bloemrijke dijk met meer insecten, wilde bijen en vlinders. Aan de Kromme Rijn werd meer ruimte gegeven waardoor er meer soorten waterplanten en -dieren zijn. Veel waterplanten zijn mooi om te zien én ook goed voor de waterkwaliteit. Water Natuurlijk maakte cultuurhistorie zichtbaar in de waterberging van Polder Blokhoven bij Schalkwijk.

Als de natuur, het landschap en een schoon klimaat je lief is, stem dan op Water Natuurlijk.

Waarom ben ik kandidaat

Geboren in de polder Heerhugowaard als dochter van een tuinbouwer en wonende aan de ringvaartdijk kreeg ik het belang van goed waterbeheer en schone sloten met de paplepel ingegoten. Mijn belangstelling voor waterbeheer, kwantiteit en kwaliteit groeide toen ik als gemeenteraadslid te maken kreeg met onderwerpen waarbij ook Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden betrokken was zoals een weggezakte berm, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het gebruik van uiterwaarden voor recreatie. Ook stond de bestemming van forten op de agenda in relatie met de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO werelderfgoed. Ik ben ik lid van Water Natuurlijk en ga voor duurzaam waterbeleid.

Agaath Dekker-Groen