Basisbanen in Houten

22-09-2018, 18:18 | Lezersnieuws | Anneke

Ook nu het weer beter gaat met de economie, kan niet iedereen daar meteen van profiteren. Mensen met een arbeidshandicap kwamen voorheen in aanmerking voor een baan bij een sociale werkplaats. Maar de afgelopen jaren is de kans op een betaald en volwaardig werk voor arbeidsgehandicapten behoorlijk verslechterd. Voor iedereen die een inclusieve en rechtvaardige samenleving voor ogen heeft, is dit onverteerbaar.

In Houten komt er een onderzoek om basisbanen in te voeren. Een basisbaan is een echte baan, vaak in de ondersteunende sector in bijvoorbeeld de zorg, het openbaar groen en het onderwijs. Deze banen zijn bedoeld voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft  op de arbeidsmarkt, van verstandelijk beperkten tot moeilijk bemiddelbare jongeren.

Na gemeenteraadsverkiezingen had de coalitie aangegeven er voortvarend mee aan de slag te willen. Maar helaas was hierover niets terug te vinden in de plannen van het college. Op initiatief van de PvdA Houten en gesteund door het CDA, is er een motie ingediend om dat lek te repareren. Dit voorstel is unaniem door de raad gesteund. In het voorjaar van 2019 moet het onderzoek afgerond zijn en weten we hoe het er uit gaat zien.

We moeten als gemeente ook echt aan de bak: sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn, is de kans  op werk voor arbeidsgehandicapten bijna gehalveerd. De cijfers maken het nog schrijnender: er hadden 50.000 nieuwe beschutte banen moeten liggen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar er zijn drie jaar na de start nog geen 1000 gerealiseerd. Dat maakt het des te urgenter om alle zeilen bij te zetten, ook in Houten, het tij te keren en te zorgen dat iedereen een kans krijgt op werk.