"Bart zoekt een mentor"

03-12-2018, 20:23 | Lezersnieuws | Thomas

Bart woont niet meer thuis  hij is blind en zijn verstandelijke vermogens zijn beperkt.

Zijn ouders hebben jarenlang alles gedaan om hem een goed thuis te bieden. De zorg voor Bart wordt op enig moment te moeilijk om hem dit thuis te kunnen geven.

Na overleg met diverse specialisten wordt besloten de zorg voor Bart over te dragen aan een gespecialiseerde zorgaanbieder en wel Bartiméus in Doorn.

Bart woont hier nu al weer geruime tijd naar tevredenheid. Hij is omringd door medebewoners en verzorgenden en heeft hier een nieuw thuis gevonden.

De ouders zijn jarenlang de belangenbehartigers geweest van hun zoon maar gezien hun leeftijd en gezondheidsituatie lukt het niet meer hier goed invulling aan te geven. Er zijn geen andere familieleden die de rol van belangenbehartiger op zich kunnen nemen.

Bart is de naam van een fictieve bewoner maar staat in werkelijkheid voor de situatie waar een aantal cliënten van Stichting Bartiméus Sonneheerdt in terecht zijn gekomen.

De Stichting Mentoren Bartiméus(SMB), een kleine stichting( bestaande uit vrijwilligers), stelt zich ten doel voor volwassen, niet wilsbekwame, cliënten van Bartiméus woonachtig in Zeist en Doorn een vrijwillig mentor te zoeken die wil gaan functioneren als wettelijk vertegenwoordiger en als belangenbehartiger van de cliënt.

De wettelijk vertegenwoordiger neemt in nauw overleg met medewerkers van Bartiméus  beslissingen over de verzorging en begeleiding van de cliënt. Voordat de mentor als wettelijke vertegenwoordiger benoemd wordt gaat hier een zorgvuldig introductietraject aan vooraf . Na benoeming krijgt de mentor begeleiding en coaching vanuit de Stichting Mentoren Bartiméus en informatie verzorgd door medewerkers van Bartiméus zelf.

 

Voor nadere informatie kunt u onze website www.mentorbijbartimeus.nl raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met de heer K.T. Dragt, secretaris SMB, tel no 0488-454161 of mailen aan secretarissmbdoorn@gmail.com