• De kersverse Stichting HAR Houten met in haar hand de statuten

    notaris Stigter

Adviesraad Viveste heet nu Stichting HuurdersAdviesRaad Houten

03-07-2017, 10:20 | Lezersnieuws | Marlous van Leeuwen

Sinds dinsdag 27 juni 2017 mag Adviesraad Viveste zich officieel Stichting HuurdersAdviesRaad Houten noemen. De Stichting die in het kort Stichting HAR Houten heet, bestaat op dit moment uit drie personen: Etienne de Graaff, Marlous van Leeuwen en Chantal van Straten. Zij heeft als doel een kritische gesprekspartner voor Viveste te zijn op beleidsniveau, het huurdersperspectief in te brengen en op deze wijze de huurders van Viveste te vertegenwoordigen. Stichting HuurdersAdviesRaad Houten komt voort uit de Adviesraad Viveste die een aantal jaren geleden is gestart uit de behoefte van een groep huurders om op creatieve wijze aandacht te besteden aan het perspectief van huurders. De betrokkenheid van deze huurdersorganisatie nam met de komst van de Woningwet in 2015 formelere vormen aan. Sindsdien is Stichting HAR Houten jaarlijks betrokken bij de prestatieafspraken die ze met woningcorporatie Viveste en de gemeente Houten maakt. Diezelfde Woningwet verlangt ook van huurdersorganisaties dat zij zich een rechtspersoon kunnen noemen. Aan die vereiste heeft de Stichting HAR Houten met haar formalisering voldaan. Stichting HAR Houten komt niet op voor de belangen van individuele huurders. Wel vindt Stichting HAR Houten het contact met haar achterban van groot belang. Een eigen Facebook pagina moet dit contact binnenkort vergemakkelijken. Later dit jaar volgt een huurdersraadpleging. Meer informatie over Stichting HAR Houten is nu nog te vinden via de website van Viveste.