8e Arie Groenevelt-lezing: ‘Driedubbele transitie, het moet’

14-03-2019, 18:28 | Lezersnieuws | Anneke

“Ik ben klaar met gesubsidieerde aardappelveldjes en tomatenknuffelprojectjes”. Aan het woord is prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Jonker is een man met een missie. Op 4 maart 2019 deelde hij zijn kennis tijdens de 8e Arie Groenevelt-lezing in Theater aan de Slinger. Na de lezing volgde een forumdiscussie met William Moorlag, Tweede Kamerlid van de PvdA en Jeroen Pepers, directeur Aedes Vereniging van woningcoöperaties.
Kernpunt in de lezing van Jonker is dat we voor een  ‘triple-transitie’ opgave staan. ‘Allereerst de klimaatopgave die voortkomt uit klimaatakkoord van Parijs 2015. Deze opgave impliceert de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. De tweede opgave, de energietransitie  vraagt om de beweging van gas en olie naar zonne- en windenergie in 2050. Tot slot de transitie naar een circulaire economie, dat gaat over substantieel minder gebruik van grondstoffen tot 100% in 2050.

Het vereist volgens Jonker een behoorlijk omslag in denken. ‘Bijna een eeuw lang hebben we wereldwijd de ‘weggooi-cultuur’ gepredikt. Het is schrikbarend hoeveel afval we dagelijks produceren e en dat heel gewoon vinden. Daar moeten we vanaf.’ Het gaat om het creëren van schaalgrootte.
Ronduit ontevreden is Jonker hoe het huidige kabinet met de klimaatopgave omgaat. Het schiet niet op, vindt Jonker. ‘De kans dat Nederland de klimaatdoelstellingen gaat halen is zeer klein’. Jonker verbaast zich er over dat in het klimaatdebat allerlei bijzaken aan de orde komen. Het is in zijn ogen een veel te politiek onderwerp geworden.
In het forumgesprek was de conclusie dat er niets minder dan een revolutie nodig is. Moorlag benadrukte dat een energierevolutie mislukt als het de samenleving splijt in klimaatwinnaars en verliezers. ‘Als we dit vraagstuk aan de markt overlaten weten we zeker dat de rekening in ieder geval niet eerlijk verdeeld zal worden.'
Pepers haalde de feiten over het verduurzamen van woningen nog naar voren. ‘In Nederland moeten 800-1000 gebouwen per dag verduurzamen. Nu worden tussen de 10-20 woningen per dag verduurzaamd. Deze opgave gaat de draagkracht en regievoering van elke woningcorporatie te boven!'.Jonker stelde dat regie nodig is vanuit de overheid. Niet in de laatste plaats om het democratisch gehalte van alle maatregelen die over Nederland worden uitgestort te borgen.