• Jubilarissen St. Caeciliakoor Houten 19-11-17

    Onbekend

5 Koorleden St. Caeciliakoor uit Houten onderscheiden

20-11-2017, 16:10 | Lezersnieuws | Ella Butselaar-van Pelt

Zondag 19 november jl. vierden maar liefst 5 leden van het St. Caeciliakoor van de O.L.V. ten Hemelopneming in Houten hun koorjubileum:

Anny Geurts 50 jaar lid

Alie Krijnsen 50 jaar lid

Marga Visch 40 jaar lid

Thea Wels 25 jaar lid

Hein de Gier 25 jaar lid

Tijdens de eucharistieviering mochten pastoor Hogenelst en pastor Lidy Langendijk de jubilarissen een onderscheiding uitreiken.

Als dank voor hun jarenlange inzet voor het koor kregen zij een ereteken van de St. Gregoriusvereniging opgespeld.

Wij feliciteren onze jubilarissen van harte!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in restaurant De Roskam werden de jubilarissen uitgebreid in het zonnetje gezet. Allen werden op ludieke wijze door de rest van de Caecilianen toegezongen. Daarbij kwamen verrassende kanten van het koor tevoorschijn. Hulde aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Bent u nieuwsgierig geworden, komt u gerust eens kijken bij onze repetities, elke donderdagavond van 19:30-21:30 uur in de aula van de Van Harteschool aan de Loerikseweg tegenover de kerk.