• Recht voor ogen

    Jan de Jong

Week voor de eenheid

11-01-2019, 18:09 | Lezersnieuws | Jan de Jong

Datum:

zaterdag 19 januari 2019, 19:00 tot 20:00

Locatie:

Loerikseweg 12
RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming
Houten

De Week van Gebed voor de eenheid (dit jaar van 20 tot 27 januari 2019) is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. De Raad van Kerken kent een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door ook de problemen van de samenleving een plek te geven. Bij de start van die gebedsweek houden de R.K. kerk en de Prot. Gemeente Houten een oecumenische viering van woord en gebed op zaterdag 19 januari 2019 in de R.K. Kerk aan de Loerikseweg 10 in Het Oude Dorp. Het thema is 'Recht voor ogen' Aanvang viering 19.00 uur tot ca. 20.00 uur. Na afloop is er koffie- thee achter in de kerk. Voor de muzikale opluistering zorgt een gelegenheidskoor, dat op diezelfde zaterdag van 10.30 tot ca. 12 uur de liederen voor de viering oefent. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen en aan de viering mee te doen.