• SGP-Houten

    SGP-Houten

Politie op open avond SGP-Houten

13-11-2017, 23:02 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 16 november 2017, 20:30 tot 22:00

Locatie:

Poldermolen 1, Houten
Zaal van de Eskolkerk
Houten

Op D.V. donderdag 16 november vindt de ledenvergadering van SGP-Houten plaats. De avond begint met een deel dat alleen toegankelijk is voor leden van de SGP-kiesvereniging en bestaat uit een toelichting op het verkiezingsprogramma en de presentatie van de concept kandidatenlijst. Deze kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zullen ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Na een korte pauze begint het tweede gedeelte omstreeks 20.30 uur. Dit gedeelte is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het onderwerp is "Politiewerk in Houten". De heer Jasper Tips, politieagent in onze gemeente, zal het een en ander vertellen over zijn werk en ervaringen bij het plaatselijke politiekorps.