• Bijeenkomst DO!Challenge 1.0 Raadszaal Houten

    Paul van der Klei

DO!CHALLENGE 2.0 VAN START!Houten ontwikkelt Duurzaam Ondernemen verder.

03-07-2017, 13:40 | Lezersnieuws |

Datum:

maandag 3 juli 2017, 13:21 tot zondag 31 december 2017, 13:21

Locatie:

, Houten
Economisch Platform Houten
Houten

DO!Challenge is toe aan een 2e ronde. In DO!Challenge 1.0 hebben de 11 deelnemende bedrijven een monitor ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt hoe ze presteren in duurzame bedrijfsvoering.

In DO!Challenge 2.0 lichten de bedrijven hun scores door op het terrein van Planet (milieu), People (mens-vriendelijkheid), Profit (bedrijfsmatig) en Passion (identiteit) en bepalen een aantal acties waar ze de komende tijd in vooruit willen gaan.

DO!Challenge is een initiatief van het Economisch Platform Houten, het samenwerkings--verband van de zes ondernemersverenigingen in Houten. Doel is om op een positieve wijze ondernemers te inspireren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid. DO!Challenge wil Houtense ondernemers helpen om op innovatieve wijze duurzaam te ondernemen. Centraal instrument hierin is de in DO!Challenge 1.0 ontwikkelde monitor waarmee acties en resultaten gestructureerd in kaart worden gebracht. Daarmee kan de ondernemer gericht sturen, zodat investeringen ook meetbare verbetering opleveren voor mens, milieu en bedrijfsresultaat. Door de verbeteringen te communiceren kunnen ondernemers zich onderscheiden in de markt. Het DO!Challenge -team ondersteunt dit met informatie en advies op maat en organiseert onderlinge samenwerking. Met financiële steun van het Duurzaamheidsfonds Houten, de gemeente Houten en de ondernemers zelf, wordt DO!Challenge een vliegwiel voor verduurzaming van de Houtense bedrijven.

Energieke regio

Vanuit DO!Challenge wordt samengewerkt met Energieke Regio Kromme Rijnstreek. Stichting Energieke Regio heeft als primaire doelstelling het bevorderen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij (bestaande) bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed.

5 deelnemers aan de DO!Challenge zullen ook participeren in het project Energieke Regio Kromme Rijnstreek, waarin samengewerkt wordt door de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede, Rabobank Kromme Rijnstreek en de ondernemersverenigingen uit die gemeenten. Deze deelnemers zullen met name de focus leggen op het onderwerp Energie.

Zie http://energiekeregio.nl

DO!Challenge is op zoek naar enthousiaste Houtense ondernemers die actief willen participeren in de 2e ronde, DO!Challenge 2.0. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.do-challenge.nl. Op deze website zijn ook de interviews met de deelnemers van 1.0 te zien!

Of neem direct contact op met de projectleider van DO!Challenge: John Venneman, 06 - 557 22 333