Columns

Columnist:

Groen Natuurlijk

Uit met Quito: Bonte pieten verzamelen zich

Vaste lezers weten dat ik me in het zomerhalfjaar serieus met onderzoek naar scholeksters bezig houd. Zomerhalfjaar is hier een ruim begrip, want al in de eerste week van maart waren de eerste scholeksters weer terug uit hun wintergebieden. Tijd voor actie!

Marc van Leeuwen

Columnist:

Groen Natuurlijk

Flowerpower: Camelia in opmars

Camelia is booming. Haast alle tuinbladen hebben in de afgelopen maanden wel een artikel aan deze exotisch aandoende plant besteed. Maar vroeger was Camelia toch een haast onmogelijke plant die steeds weer doodging?

Columnist:

Groen Natuurlijk

Flowerpower: De kleurige Clematiswand

HOUTEN Zelfs een heel simpel ding weet men tegenwoordig zo moeilijk te maken dat alleen 'specialisten' nog menen te weten hoe het moet. Een paar weken haalde een echte specialist, tot grote opluchting van velen, eens flink de bezem door die zogenaamde kennisbrij.

Columnist:

Groen Natuurlijk

Naar buiten: Veiligheid voor alles?

Hoe veilig is het eigenlijk in het bos? Hoe gevaarlijk is een boom? Allemaal vragen die afgelopen jaar op popten in een landelijke werkgroep over boomveiligheid in bos en natuur. Neemt u van mij aan dat dit een tikje saai was. Toch is het een onderwerp dat veel natuurbeheerders bezig houdt.

Pagina's