Columns

Columnist:

Raadspraat

Jonge pensionado's!

'Het zou toch geweldig zijn als mensen aan het eind van hun werkzame leven met open armen ontvangen worden door de Houtense samenleving en gevraagd worden een bijdrage te leven aan de maatschappij?' Die oproep deed een groep enthousiaste jonge pensionado's op de motiemarkt, waar initiatieven uit

Columnist:

Raadspraat

Mooie woorden

De boekenmarkt van Amnesty op het Rond vind ik altijd een feestje.  

Een moment om onbeschaamd een grote stapel boeken mee naar huis te slepen.  

Op zoek naar mooie woorden.  

Woorden die je kunt delen met anderen. 

Woorden om te proeven op je tong.  

Columnist:

Raadspraat

Jeugdhulp moet anders

Afgelopen jaren kwam jeugdzorg niet altijd goed in het nieuws. Nu volg ik al enige jaren de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en ook vóór de overheveling van de taken van jeugdzorg naar gemeenten was de berichtgeving niet altijd even gunstig.

Wondermooi, gesprek@zo

We zijn op bezoek in de Oranjekerk in Amsterdam. Voor een boekpresentatie. We, dat is een groepje mensen dat lid is van de Protestantse gemeente Houten. Wat ons verbindt, is betrokkenheid bij LHBT+, geloof en kerk.

Columnist:

Raadspraat

Raadspraat: Hulde aan de 'fortwerkers'!

Plannen van bovenaf die zonder veel medezeggenschap tot stand komen geven vaak weerstand en krijgen veelal niet het benodigde draagvlak. Vooral niet als deze plannen te groots zijn voor de plek waar ze moeten komen. Dat was in 2017 de reactie op het toenmalige Masterplan voor Fort Honswijk.

Columnist:

Raadspraat

Samen maken we 't groen

Wat maakt Houten fijn? Onder andere ons groen. Groen doet mens en dier goed. Toen Houten ontworpen werd, was dan ook het uitgangspunt: eerst het groen, dan de rest. GroenLinks vindt het belangrijk dat de biodiversiteit en natuurwaarden in en om Houten versterkt worden.

Columnist:

Raadspraat

Samen maken we 't groen

Wat maakt Houten fijn? Onder andere ons groen. Groen doet mens en dier goed. Toen Houten ontworpen werd, was dan ook het uitgangspunt: eerst het groen, dan de rest. GroenLinks vindt het belangrijk dat de biodiversiteit en natuurwaarden in en om Houten versterkt worden.

Columnist:

Raadspraat

Draagvlak

Eind mei zijn door de gemeenteraad besluiten genomen over twee raadsvoorstellen: de nieuwbouw Wegwijzer-Den Oord en het Windpark Goyerbrug. Deze onderwerpen hebben in aanloop naar de besluitvorming bij omwonenden veel losgemaakt.

Pagina's