Columns

Columnist:

Raadspraat

Op weg naar een duurzaam Houten, doet u mee?

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over de klimaatverandering, willen hier iets aan doen en doen dit ook al. Zo zijn al veel inwoners individueel of georganiseerd aan de slag gegaan met energiebesparing en duurzame energie.

Columnist:

Raadspraat

Veiligheid

Ik kom toch nog even terug bij u over veiligheid. Aanleiding zijn de jaarcijfers over 2019 die de politie recent heeft gepubliceerd.

Columnist:

Raadspraat

Geen anonieme grootschaligheid

Houten is geliefd. Met ons willen er nog veel meer mensen wonen in Houten. Dat is heel begrijpelijk, want we wonen in een prachtige gemeente, die zorgvuldig is opgebouwd volgens de Houtense kwaliteit: open, groen en ruimtelijk. Veel mensen zijn juist om die reden in Houten komen wonen.

Columnist:

Raadspraat

Ode aan de griffier!

Gisteravond hebben we in de raad afscheid genomen van onze griffier, William van Zanen. Na 5 jaar in Houten gewerkt te hebben, gaat hij per 1 februari als plaatsvervangend griffier aan de slag in Amsterdam. Wellicht dat u zich afvraagt "wat doet een griffier eigenlijk?"

Columnist:

Raadspraat

2020. Terug of vooruit?

In 2020 ga ik me zeker bezighouden met het nieuwe programma, De Sociale Koers 2020-2024. Het vervolg op het Programma Sociale Kracht, waarmee Houten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) handen en voeten gaf.

Columnist:

Raadspraat

Welkom in de twenties!

Een paar dagen geleden zijn we een nieuw decennium begonnen: de twenties. Hoewel je vooruit moet kijken en je niet te lang druk moet maken om wat achter je ligt, kan het toch interessant zijn om te leren van het verleden.

Columnist:

Raadspraat

Tot hier… en dan weer verder!

Eervol om de laatste Raadspraat van 2019 te mogen schrijven!

De laatste weken van het jaar is echt de tijd voor reflectie op wat was en wat is en te dromen over wat komen gaat.

Columnist:

Raadspraat

Een nieuw systeem voor reclamefolders

Houten wil in 2025 een circulaire stad zijn. Dat betekent onder andere dat we optimaal gebruik maken van onze grondstoffen en materialen. Hoe kunnen we minder afval produceren? Hoe zorgen we ervoor dat afval een tweede leven krijgt?

Pagina's