Columns

Columnist:

Raadspraat

Draagvlak

Eind mei zijn door de gemeenteraad besluiten genomen over twee raadsvoorstellen: de nieuwbouw Wegwijzer-Den Oord en het Windpark Goyerbrug. Deze onderwerpen hebben in aanloop naar de besluitvorming bij omwonenden veel losgemaakt.

Columnist:

Raadspraat

Laten we dit unieke stukje Houten uniek houden

Vraag aan een willekeurige Houtenaar wat zijn of haar favoriete plek is in Houten en je hebt een goede kans dat het antwoord het Oude Dorp is. Het is makkelijk te begrijpen waarom: het historisch karakter, de mooie terrassen en de aanwezige winkels zorgen voor levendigheid en een goede sfeer.

Columnist:

Raadspraat

Geluk

Nederland is een gelukkig land. Afgelopen week kwam de brede welvaartmonitor van het CBS uit en daaruit blijkt dat we in Nederland weer op alle aspecten van welvaart, welzijn en geluk hoog scoren. Zeer hoog zelfs in vergelijking tot andere landen.

Columnist:

Raadspraat

Jeugdhulp alarm

Deze keer geen vrolijke raadspraat. Ik ben boos over bezuinigingen op de jeugdhulp. Dat zit zo. Gemeenten voeren jeugdhulp uit voor het Rijk. Dat doen wij, omdat de gemeentelijke overheid dichtbij mensen is georganiseerd en zo het beste maatwerk kan leveren.

Columnist:

Raadspraat

Je mag alles worden, behalve ongelukkig....Eh?

In een ooghoek las ik de zin op een pamflet bij het Kinderdagverblijf van mijn dochter. Waar de uitnodiging voor was is me ontgaan. Maar de zin bleef me bij. Later ontdekte ik dat het uit een gedicht van Erik Menkveld komt; Je mag alles worden (….) behalve ongelukkig. Beloofd?

Columnist:

Raadspraat

Een baan voor iedereen!

Op 1 mei, dag van de arbeid, kun je van de Partij van de Arbeid, natuurlijk geen andere Raadspraat verwachten dan over werk! Want werk betekent een nuttige bijdrage leveren, erkenning krijgen en een volwaardig inkomen verdienen. De PvdA wil dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij.

Columnist:

Raadspraat

Pro-Motie

Op 11 april was de eerste Houtense Motiemarkt in het gemeentehuis. Inwoners waren uitgedaagd om met ideeën te komen, deze te presenteren en raadsleden te overtuigen om naar aanleiding van het idee een motie in te dienen.

Columnist:

Raadspraat

Pro-Motie

Afgelopen donderdag was de eerste Houtense Motiemarkt in het gemeentehuis. Inwoners waren uitgedaagd om met ideeën te komen, deze te presenteren en raadsleden te overtuigen om naar aanleiding van het idee een motie in te dienen.

Pagina's