Columns

Columnist:

Raadspraat

2020. Terug of vooruit?

In 2020 ga ik me zeker bezighouden met het nieuwe programma, De Sociale Koers 2020-2024. Het vervolg op het Programma Sociale Kracht, waarmee Houten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) handen en voeten gaf.

Columnist:

Raadspraat

Welkom in de twenties!

Een paar dagen geleden zijn we een nieuw decennium begonnen: de twenties. Hoewel je vooruit moet kijken en je niet te lang druk moet maken om wat achter je ligt, kan het toch interessant zijn om te leren van het verleden.

Columnist:

Raadspraat

Tot hier… en dan weer verder!

Eervol om de laatste Raadspraat van 2019 te mogen schrijven!

De laatste weken van het jaar is echt de tijd voor reflectie op wat was en wat is en te dromen over wat komen gaat.

Columnist:

Raadspraat

Een nieuw systeem voor reclamefolders

Houten wil in 2025 een circulaire stad zijn. Dat betekent onder andere dat we optimaal gebruik maken van onze grondstoffen en materialen. Hoe kunnen we minder afval produceren? Hoe zorgen we ervoor dat afval een tweede leven krijgt?

Columnist:

Raadspraat

Iedereen Sterker

Het is alweer december: Black Friday achter de rug en bijna weer tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar. Vaak horen we wat er allemaal niet goed gaat, worden meningen verkondigd als feiten en staan mensen soms lijnrecht tegenover elkaar.

Columnist:

Raadspraat

College: luister naar uw inwoners!

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Columnist:

Raadspraat

Hup CDA/GL/VVD/CU!

Polariseren is in. Extreem gedrag en extreme uitingen krijgen veel aandacht in de pers en op sociale media. Het lijkt soms de nieuwe norm te zijn. Ik weiger daaraan mee te doen.

Columnist:

Raadspraat

Veilig op straat in Houten!

De afgelopen periode heb ik in verschillende gesprekken veel gesproken over veiligheid. Veiligheid is niet alleen iets voor de burgemeester, omdat openbare orde & veiligheid binnen zijn takenpakket valt.

Pagina's