• Pascal Ooms

    SGP Houten

Zó wil SGP-Houten niet bezuinigen op de zorg!

Een meerderheid van de Houtense gemeenteraad wil vanaf 2020 1,3 miljoen euro bezuinigen op de gemeentelijk gefinancierde zorg, zoals jeugdhulp. De manier waarop dit gebeurt, vindt SGP-Houten onacceptabel. Ik ben al jaren betrokken vanuit de gemeenteraad bij zorg voor kwetsbare Houtenaren, en daarom leg ik in deze column graag uit waarom wij hier zo'n problemen mee hebben.

Bezuinigen op de zorg voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een beperking of psychische problemen, moet zorgvuldig gebeuren en alleen als het echt niet andefs kan. Aan de ene kant omdat mensen hier recht op hebben, aan de andere kant omdat maatregelen om kosten te besparen, later juist de kosten kunnen verhogen. Mogelijke effecten op de zorg moeten goed in beeld gebracht worden, én goed gewogen. Zoals bijvoorbeeld het risico op wachtlijsten in de jeugdhulp. Hoe kun je dat voorkomen? En kan er wel bezuinigd worden op zorg van bepaalde organisaties, die dreigen om te vallen?

Ik vind dat belangrijke beslissingen over Houtenaren, samen met de samenleving moeten genomen worden. Luisteren, overleggen, visie vormen en dan keuzes maken. Ook als dat moeilijke keuzes zijn, zoals omgaan met afnemende subsidie vanuit de landelijke overheid voor jeugdzorg en WMO.

Helaas moet ik concluderen dat het Houtense college een andere lijn voorstaat dan bovenstaande. Er wordt gekort op de zorg zonder goed overleg met de samenleving en zorgorganisaties, de effecten van beoogde maatregelen zijn niet goed uitgewerkt en doordacht. De maatschappelijk impact is onbekend, maar kan wel eens heel groot zijn,

Omdat SGP-Houten alsmede de gehele oppositie onvoldoende vertrouwen had in de manier waarop het college bezuinigt op de zorg, zagen wij ons genoodzaakt tegen de begroting voor volgend jaar te stemmen. Dat gebeurt niet vaak, maar van ons krijgt het college een gele kaart.

Pascal Ooms
SGP Houten