• Gemeente Houten

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Op woensdag 21 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus. De raadsleden kunnen bijkomen van het intensieve campagnevoeren. Maar wat gebeurt er daarna?

Na het sluiten van de stembureaus geven de verschillende lokale stembureaus hun uitslag door. Het centraal stembureau van de gemeente stelt de verkiezingsuitslag vast aan de hand van de getelde stemmen. De burgemeester is de voorzitter van het centraal stembureau. Op basis van de uitslag verdeelt het centraal stembureau de zetels over de verschillende politieke partijen. Als de zetels over de partijen zijn verdeeld, benoemt het centraal stembureau de gemeenteraadsleden. Er kunnen kandidaten op de lijst staan die voldoende voorkeurstemmen hebben gekregen. Daardoor kan een kandidaat die onderaan de lijst van zijn partij staat, toch in de gemeenteraad komen.

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad op donderdag 29 maart 2018 leggen de raadsleden de eed of verklaring en belofte af. Als dat is gebeurd, kunnen de raadsleden meteen aan de slag voor de komende vier jaar.

Het eerste waar de nieuwe gemeenteraad zich mee gaat bezighouden, is de samenstelling van een nieuw college van burgemeester en wethouders en de benoeming van de wethouders. Meestal nodigt de partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen heeft gekregen, de andere partijen uit voor de onderhandelingen. Bekeken wordt welke partijen samen willen werken en welke afspraken over de financiën en het beleid voor de nieuwe raadsperiode gemaakt kunnen worden. Die afspraken leggen ze vervolgens in een coalitieakkoord vast. Als de afspraken vast staan, dan stellen politieke partijen ook hun kandidaat wethouders voor. Er breekt dus een spannende tijd aan.

De eerste column van de nieuwe raad verschijnt op 4 april a.s.

De griffie van Gemeente Houten