• Burgemeester Gilbert Isabella

    MARJOLEIN THIJSE

Veiligheid

Ik kom toch nog even terug bij u over veiligheid. Aanleiding zijn de jaarcijfers over 2019 die de politie recent heeft gepubliceerd.

Opvallend is dat in onze gemeente de geregistreerde criminaliteit afgelopen jaar ten opzichte van 2018 met 7 procent is gedaald, terwijl dit cijfer in onze politieregio gemiddeld juist licht is gestegen (+3 procent). Deze mooie cijfers voor Houten hebben te maken met de afname van de 'klassieke' criminaliteit zoals woning- en bedrijfsinbraak, fietsdiefstal en zakkenrollen. De inspanningen van gemeente, haar partners en uw waakzaamheid als inwoners, werken preventief en lijken hun vruchten af te werpen. Dat is natuurlijk een mooi resultaat.

Helaas gaat niet alles even goed, zo wordt een groter aantal meldingen van huiselijk geweld geregistreerd.

Volgens deskundigen zal ook cybercriminaliteit fors gaan toenemen en een snelgroeiend probleem in de toekomst worden. De maatschappelijke alertheid en weerbaarheid blijven op dit moment achter bij de toenemende risico's die digitalisering met zich meebrengt.

En dat geldt ook voor ondermijning. Zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en waarvan men probeert het onder de mantel te houden. Steeds vaker proberen criminelen hun praktijken in de reguliere samenleving een plek te geven, bij u om de hoek, op uw terrein, in een loods, op zolder of elders. Ze proberen hun drugsgeld wit te wassen, hennepkwekerijen op te zetten, drugsafval te dumpen etc. Dat kunnen we niet toestaan en daarom werkt de gemeente nauw samen met de politie, Belastingdienst, Stedin, het openbaar ministerie en andere betrokken partijen om deze onveilige praktijken aan te pakken.

Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken zodat we in Houten een veilige samenleving behouden. Voor u, uw kinderen en ons allemaal. Ziet u vreemde zaken, meld het dan aub bij de gemeente of politie. Houten veilig, we doen het samen!

[Burgemeester Gilbert Isabella