• MARJOLEIN THIJSE

Veilig op straat in Houten!

De afgelopen periode heb ik in verschillende gesprekken veel gesproken over veiligheid. Veiligheid is niet alleen iets voor de burgemeester, omdat openbare orde & veiligheid binnen zijn takenpakket valt. Het is ook niet alleen de taak van de politie, al hebben die wel het recht om op te treden. Onze Buitengewone Opsporing Ambtenaren (BOA's) dragen ook bij aan meer veiligheid in de wijken, bij u in de buurt en op straat.

Als burgemeester heb ik te maken met de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, de afstemming met de politie en het Openbaar Ministerie in het Driehoeksoverleg. Maar ook met collega's uit de buurgemeenten, omdat we onze gemeentelijke aanpak graag afstemmen om te voorkomen dat criminele activiteiten zich verplaatsen. Het opsporen, aanpakken en bestrijden van criminele zaken is een serieuze kwestie. De afgelopen week heeft het college van B&W ingestemd met mijn verdelingsvoorstel hoe het geld aan veiligheid zal worden besteed. Ik kan aan de slag.

Kunt u een bijdrage leveren aan veiligheid? Ja, zeker! Dichtbij en misschien iets verder weg. Ziet u zaken waarvan u een vermoeden heeft dat het niet in de haak is, meld dit dan bij de politie of spreek onze BOA's aan op straat. Liever een keer te veel dan te weinig.

Maar het kan ook dichter bij huis. Nu de donkere dagen weer hun intrede doen, blaadjes van de bomen vallen, de klok weer de wintertijd aangeeft en het vroeg donker is, is het belangrijk dat we goed verlicht op de fiets stappen. Dit geldt zeker voor de jeugd op weg naar school of terug naar huis. De gezamenlijke fietslichtacties van de afgelopen weken hebben nog eens de aandacht gevestigd op goede verlichting. Zorgt u alstublieft dat uw kind met goede verlichting op pad gaat in Houten! Voor hun veiligheid. Veilig Houten, daar zorgen we samen voor.

G.P. (Gilbert) Isabella, burgemeester