• René Speksnijder

    ChristenUnie

Typisch Houten

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Omroep Houten heeft de omroep een werkelijk prachtige documentaire gemaakt met de titel "Typisch Houten". Daarin komen verschillende inwoners aan het woord om te vertellen wat volgens hen typerend voor Houten is. Ik ga niet alles verklappen wat gezegd wordt, want misschien heeft u de documentaire nog niet gezien.

Wat onder andere genoemd wordt als typerend voor Houten, is de ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk onderdeel daarvan is het unieke verkeerssysteem, dat uitnodigt om de fiets te pakken en de auto te laten staan. En verder komt ook de "ontwerper van Houten", stedenbouwkundige Robert Derks aan het woord. Robert Derks heeft het over 'het wonen dat het groen omarmt'.

In 2020 gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de Ruimtelijke Koers. De Ruimtelijke Koers geeft antwoord op de vraag op welke manier Houten invulling gaat geven aan de uitdaging om, gezien de grote huidige en toekomstige woningbehoefte, 4000 tot 5000 extra woningen te bouwen in de periode tot 2040.

Eén van de uitgangspunten voor deze grote toekomstige opgave, is dat de ontwikkeling moet passen in het Houtense DNA. Daarmee wordt bedoeld dat de unieke ruimtelijke kenmerken die het huidige Houten hebben vormgegeven, zoals het fietsverkeer en het groen, ook terug te vinden zijn in het Houten van de toekomst. En daarmee dus ook 'typisch Houten' blijven.

Verantwoordelijkheid nemen voor nieuwe uitdagingen zonder de unieke kwaliteiten te verliezen. Zo blijft Houten een fijne plek om te wonen en samen te leven. Voor zowel Houtenezen als Houtenaren. En als u wilt weten wat het verschil is tussen die twee, ga dan vooral de documentaire "Typisch Houten" bekijken.

René Speksnijder
Fractievoorzitter ChristenUnie Houten
rene.speksnijder@houten.christenunie.nl