• Jana Smith

    CU

Sociaal Houten!

Volgens het zojuist uitgekomen rapport 'De sociale staat van Nederland' van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn wij Nederlanders helemaal niet zo cynisch en negatief als we wellicht denken. Over de toekomst zeggen we vaak dat het de verkeerde kant op gaat, maar we zijn tevreden over het nu.

Hoe kijken wij Houtenaren aan tegen onze toekomst en onze leefomgeving hier en nu? We mogen er vanuit gaan dat we hier als gemiddelde Nederlander ook best tevreden zijn: groene wijken, sociale contacten, goede bereikbaarheid met fiets, OV of auto. Toch zal ook hier zo'n 15% wat cynischer zijn: over het onkruid, over veiligheid of over de politiek.

Gelukkig zijn we met elkaar mondig genoeg om zowel dat optimisme als het cynisme kenbaar te maken. De sociale media spelen daar tegenwoordig een belangrijke rol in. We kunnen zowel genieten van de mooie verhalen als naar oplossingen zoeken bij de cynische verhalen. Een post op Facebook met de oproep om een kaartje te sturen aan een oudere, zieke moeder maakt ons warm van binnen. Het zet aan om iets goeds te doen voor mensen om ons heen. Maar ook minder makkelijke berichten kunnen ons aanzetten te zoeken naar goede oplossingen. Een kritische reactie op Twitter over het 'inleveren' van kostbare landbouwgrond bij de aanleg van zonnevelden. Dit helpt ons als lokale politieke partij om niet alleen te pleiten voor zonne-energie, maar ook voor duurzaam grondgebruik.

Op naar een mooie toekomst in Houten? Stuur dan vandaag nog een kaartje, zie om naar elkaar en zoek samen naar oplossingen bij negatieve of cynische berichten.

We staan open voor uw ideeën en input, laat het gerust weten:

fractie@houten.christenunie.nl

Facebook.com/ChristenUnieHouten

@CUHouten

Jana Smith-Visser

Fractievoorzitter ChristenUnie Houten