• Wayne Wilson, HA!

    Jurgen van Vliet

Samenwerken

Recentelijk ben ik de politiek ingestapt en in oktober jl. benoemd als commissielid van Houten Anders!. Al 15 jaar ben ik ondernemer. Ik heb veel ervaring met leidinggeven en mensen aansturen en nu is de tijd gekomen voor mij om een steentje bij te dragen binnen de gemeente Houten.

Houten heeft alle voorzieningen die je je als inwoner maar kan wensen, van een eigen bioscoop tot diverserestaurants, een enorme diversiteit aan sportverenigingen en culturele activiteiten, en zelfs een ijsbaan die weer terug komt deze maand. Het gaat goed in Houten, maar het kan altijd beter.

Er zijn allerlei activiteiten te vinden binnen Houten waarbij samenwerking voorop staat. Ik heb in de afgelopen paar jaar burgerinitiatieven, zoals de Buitenspeeldag en Veilig Houten, gezien die mij trots maken om mijzelf een inwoner van Houten te noemen. In de afgelopen paar jaar is er bezuinigd op de politie, maar de groei van Houten betekent helaas ook een toename van criminaliteit.

Met de komst van lokale buurtpreventie app-groepen en de overkoepelende website Veilig Houten kunnen wij als Houtenaren goed samen werken. Samen met andere burgers, veelal buurtbewoners, samen met de politie én samen met de gemeente. Inmiddels hebben we in de gemeente Houten ruim 1500 buurtpreventie groepsleden. Als beheerder van een van de lokale buurtpreventie-groepen zie ik in de praktijk hoe lokale bewoners elkaar kunnen helpen middels een app-groep wanneer dit nodig blijkt. Bijvoorbeeld bij een vermissing zie je direct hoe de buurtbewoners gezamenlijk op zoek gaan. Deze extra oren en ogen in de wijk zijn een welkome aanvulling op de werkzaamheden van de politie. Samenwerken, daar wil ik me voor inzetten deaankomende periode.

Samen luisteren, samen horen, samen zien, samen doen dus samen sterker!

Wayne Wilson, commissielid Houten Anders