• Marjan Boonzaaier

    D66 Houten

Op weg naar een duurzaam Houten, doet u mee?

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over de klimaatverandering, willen hier iets aan doen en doen dit ook al. Zo zijn al veel inwoners individueel of georganiseerd aan de slag gegaan met energiebesparing en duurzame energie. Met veel inzet hebben inwoners succesvolle energieprojecten en- activiteiten geïnitieerd. Maar er zijn ook inwoners die iets willen doen maar vaak niet weten waar te beginnen of onzeker zijn waar ze goed aan doen.

Internationaal en nationaal zijn heldere doelen gesteld: Het Klimaatakkoord van Parijs, de Klimaatwet en het nationale klimaatakkoord hebben als doel om voor 2050 de wereldwijde opwarming met anderhalf tot twee graden te beperken. Houten heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Energieneutraal betekent dat alle energie die we verbruiken, lokaal duurzaam opgewekt wordt.

In de Houtense gemeenteraad van deze week wordt het Energieplan vastgesteld. Een plan dat samen met inwoners en lokale energieinitiatieven tot stand gekomen is. Het plan zet in op energiebesparing en heeft als ambitie om in 2025 20% van de Houtense energievraag lokaal duurzaam op te wekken. Een belangrijk plan op weg naar een energieneutraal Houten.

Maar de gemeente kan dit niet alleen. De gemeente wekt immers zelf geen energie op en isoleert geen woningen. Gemeente, bedrijven, organisaties én inwoners moeten het samen doen en willen het ook samen doen.

Met het Energieplan wil de gemeente, samen met de Houtense energieinitiatieven, hierin stimuleren, de weg wijzen, helpen, het makkelijker maken en de juiste randvoorwaarden scheppen. Zodat u weet wat u zelf kan doen aan energiebesparing en -opwekking in en om uw eigen huis en waar u terecht kan met vragen. Ik doe mee, u ook?

[Marjan Boonzaaijer, D66 Houten