• Tijm Corporaal

    GroenLinks

Op naar 2040 (en mijn 77e verjaardag)!

Ik ben van 1963. Ik groeide op in een rijk land, dat zich zelden zorgen maakte over het energieverbruik. Fossiele brandstof genoeg, zo dachten we allemaal.

We zijn gewend geraakt aan energie. Het is in Nederland vanzelfsprekend. We zitten zelden een uurtje zonder water of zonder licht.

We beseffen inmiddels wereldwijd dat de manier waarop we aan energie komen en de manier waarop we energie gebruiken ingrijpend moet veranderen. Het Klimaatakkoord van Parijs en het stoppen van gaswinning in Groningen hebben grote gevolgen voor onze energievoorziening. Ook in Houten hebben we afgesproken dat we in 2040 100% energieneutraal willen zijn. Dat betekent dat alle energie die we met elkaar verbruiken moet worden opgewekt met duurzame energiebronnen, zonder CO2 uitstoot. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat is daarvoor nodig?

Een kleine rekensom. Het totale stroomverbruik in Houten van woningen en bedrijven is 155 miljoen kWh. Als we bij elkaar optellen wat alle zonnepanelen op Houtense daken, een gepland zonnepark in 't Goy, de 3 windmolens aan de Veerwagenweg en de voorgenomen 4 windmolens langs het Amsterdam-Rijn kanaal gaan opleveren, dan is dat 60% van het totale stroomgebruik in Houten. Dan zijn we wat stroom betreft aardig op weg, maar dan rekenen we het gasverbruik (420 miljoen kWh) nog niet mee.

Daarom zegt GroenLinks ja tegen meer zonne-energie en meer windenergie. Zeggen we ja tegen het stimuleren van maatregelen om te besparen op energieverbruik. En zetten we in op duurzaam transport. Zodat ik - als ik later 77 ben - meemaak dat energie vanzelfsprekend is, ook voor de generaties na mij.

Doet u mee? Heeft u vragen? Mail dan tcorporaal@groenlinks.nl

Tijm Corporaal, fractievoorzitter GroenLinks