• Kees Winkelman

Onze leraren verdienen beter!

Er zijn in Houten zo'n 600 leraren die er elke dag weer voor zorgen dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op één van onze prachtige scholen. Ze noemen het zelf ook vaak 'het mooiste beroep van de wereld'. Als PvdA vinden we dat heel belangrijk: elk kind verdient een goede start met goed onderwijs en gemotiveerde leerkrachten. De afgelopen week hebben meer dan 200 basisschoolleraren actie gevoerd voor een beter salaris. Wij ondersteunen dat van harte, we moeten zuinig zijn op onze leraren. We hebben hen hard nodig voor nog andere idealen. We willen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, passend onderwijs krijgen en mee kunnen doen in het regulier onderwijs. Speciaal onderwijs, maar dan op de gewone school. Dat is het ideaal van inclusief onderwijs: alle kinderen in hun eigen buurt naar school. De plek waar kinderen samen opgroeien. Dat zou betekenen dat het aantal kinderen dat naar speciale scholen gaat, afneemt. Maar dat is in Houten niet het geval. Het is bij lange na niet gelukt om de ondersteuning te organiseren op de gewone scholen die leerkrachten nodig hebben. Hoe betrokken je ook bent als leraar, zonder die ondersteuning gaat het nooit lukken. Daar moet in Houten veel meer werk van gemaakt worden!

Een ander ideaal waarvoor we de leraren hard nodig hebben is het opheffen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Die ongelijkheid is in Nederland helaas toegenomen! De opleiding van de ouders bepaalt nu vooral waar het kind terecht komt en niet de intelligentie van het kind! Dat moeten we toch niet laten gebeuren! Als wij er niet in slagen om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen, dan falen we collectief. We moeten onze leraren steunen om hun bijzondere werk te doen: kinderen kansen bieden door onderwijs en ontwikkeling.

Anneke Dubbink

Fractievoorzitter PvdA Houten