• Burgemeester Wouter de Jong

    Gemeente Houten

Omzien naar elkaar

Houten is een prachtige gemeente met veel groen, veel fietspaden en mooie voorzieningen. We zijn trots op de kindvriendelijke leefomgeving en onze menselijke maat. Houten barst van de vrijwilligers die zich voor hun medemens inzetten, bij de sportverenigingen, verpleeghuizen, voor culturele activiteiten en in scholen en kerken.

Je zou zeggen: dik voor elkaar allemaal.

Dat zou je zeggen ja, maar er is wel een maar…

Hoe leven we met elkaar? Kennen we de mensen in onze straat en buurt? Maken we een praatje over de heg? Weten we het als de buurvrouw een paar weken slecht ter been is vanwege een heupoperatie? Leven we mee met de buurman als zijn dochter ernstig ziek is? Horen we het als verderop in de straat iemand zijn baan is kwijtgeraakt?

Jaarlijks meten we in Houten de situatie in onze samenleving. Hoe is het met eenzaamheid? Kunnen mensen zich voldoende redden? Is voldoende ondersteuning en hulp beschikbaar?

Daar komt een beeld uit naar voren. Een beeld dat het op veel fronten behoorlijk goed gaat in Houten. En tegelijk dat de samenleving kwetsbaar is op het punt van wat we met een moeilijk woord 'collectieve zelfredzaamheid' noemen. Ik noem dat altijd maar: 'omzien naar elkaar'. Staan we voldoende voor elkaar klaar als er mensen in nood zijn in onze directe omgeving? Daar maak ik me zorgen over. En vandaar mijn oproep: beste allemaal, let op elkaar.

Burgemeester Wouter de Jong