• René Speksnijder

    ChristenUnie

Ode aan de griffier!

Gisteravond hebben we in de raad afscheid genomen van onze griffier, William van Zanen. Na 5 jaar in Houten gewerkt te hebben, gaat hij per 1 februari als plaatsvervangend griffier aan de slag in Amsterdam. Wellicht dat u zich afvraagt "wat doet een griffier eigenlijk?"

De griffier is de onafhankelijke en neutrale adviseur van de gemeenteraad die de raad ondersteunt bij al zijn taken. De griffier zorgt ervoor dat de raad als geheel goed kan functioneren, onder andere door het faciliteren van raads- en commissievergaderingen, het zorgen voor een tijdige en volledige informatievoorziening en het bewaken van het nakomen van besluiten en toezeggingen. De griffier adviseert ook de afzonderlijke raadsfracties en individuele raadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen en andere initiatieven.

Als eerste adviseur van de raad is de griffier ook de verbindende schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Maar ook het organiseren van bijeenkomsten met of voor inwoners, het behartigen van belangen van de raad in de regio en het bevorderen van de bestuurlijke vernieuwing in de gemeente behoren tot het werkterrein van de griffier. Kortom, de griffier heeft een spilfunctie in het lokale bestuur en is onmisbaar voor het goed kunnen functioneren van de raad.

In de afgelopen 5 jaar heeft William die veelzijdige rol van griffier op een uitstekende wijze inhoud gegeven. Professioneel en behulpzaam, enthousiast, toegankelijk en voortdurend gericht op een goede samenwerking binnen en buiten het bestuurlijke huis.

Beste William, hartelijk dank voor de fijne samenwerking en alles wat je voor Houten hebt gedaan. Het ga je goed in Amsterdam!

[René Speksnijder
Fractievoorzitter ChristenUnie Houten