• André van Loon

    PvdA Houten

Nu werk maken van duurzaamheid!

HOUTEN "We zijn de eerste generatie die het effect voelt van de klimaatverandering en de laatste generatie die er iets aan kan doen" dat zei Obama al in 2013. De PvdA vindt dat we zo snel mogelijk moeten overschakelen naar volledig duurzame energie. We moeten onafhankelijk van kolen, olie en gas worden om schadelijke klimaatverandering tegen te gaan. We zijn er van overtuigd dat het leidt tot innovatie, ondernemerschap en nieuwe banen. Bewoners, energiebedrijven, milieuorganisaties, bedrijven en overheid moet samen aan slag om de doelen voor het realiseren van duurzame energie te halen. De boodschap van Obama begint langzaamaan -overal in de wereld- ook écht door te dringen.

Ook Houten moet aan de bak. Helaas is de discussie in Houten over duurzame energievoorziening de afgelopen jaren overheerst door de vraag of je vóór of tégen de windmolens was. Daardoor zijn we niet toegekomen aan de discussie die we éigenlijk moeten voeren: hoe maken we Houten in de toekomst CO2 neutraal? Liefst zo snel mogelijk. Terecht hebben inwoners aan de bel getrokken over de stilstaande molens en de politiek gemaand om de blik op de toekomst te richten.

We vinden dat in Houten alle mogelijkheden moeten benutten voor het opwekken van duurzame energie. Of het nu gaat om windenergie, het gebruik van warmtepompen, biomassa, aardwarmte of zonne-energie. We kunnen het onszelf niet veroorloven om ergens iets te laten liggen.

We mogen ons gelukkig prijzen dat in verschillende wijken van Houten inwoners al zelf het initiatief hebben genomen om coöperaties op te richten voor decentrale energieopwekking. Die willen we graag in het 'duurzame zonnetje' zetten. Zij kunnen op de steun van de PvdA rekenen. Want we hadden in Houten al veel verder moeten beginnen, we laten ons nu niet meer afleiden.

André van Loon

PvdA Houten